Odpadové hospodářství města Kdyně

Plzeňský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 14.9.2020
Dezidor [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Město Kdyně dlouhodobě vykazuje nejmenší produkci směsného odpadu mezi všemi městy v ČR. Městu je opakovaně udělován Odpadový Oskar za nejnižší produkci směsného odpadu v ČR a Plzeňském kraji.

Systém odpadového hospodářství

Nakládání s komunálními odpady ve Kdyni zajišťují místní technické služby, příspěvková organizace města. Ve Kdyni se do kontejnerů třídí papír, plasty, nápojové kartony (společně s plasty), směsné sklo, textil a drobný elektroodpad. Sběrnou síť město neustále rozšiřuje a díky tomu se i navyšuje množství vytříděných surovin. Město Kdyně bylo mezi prvními, které se zapojilo do systému zpětného odběru obalů, kterou organizuje společnost EKO-KOM.

Odpad z údržby zeleně si město samo kompostuje. Od roku 2015, v souladu s novou vyhláškou č. 321/2014 Sb., bylo vytvořeno sběrné místo i pro bioodpady z domácností. Od roku 2016 zde lidé mohou bioodpady odkládat prakticky po celý rok. Poté se kompostují. V roce 2016 byl rozšířen provoz sběrného dvoru. I zde je možné odložit papír, plasty, sklo, kovy, nebezpečné odpady, elektroodpady, ale například i pneumatiky.

Směsný odpad odváží technické služby na skládku Libkov. Ta slouží nejen městu, ale i dalším obcím ze Sdružené obcí Kdyňsko. Technické služby pro některé z nich zajišťují svoz odpadu. Za směsný odpad se platí poplatek stanovený obecně závaznou vyhláškou 2/2012. Poplatek (za popelnici) je paušální ve výši 1400 Kč, polovina se platí, pokud v nemovitosti žijí pouze lidé pobírající starobní či invalidní důchod či osamělé osoby. Omezená kapacita skládky motivuje ke třídění nejen město ale i okolní obce.

V následující tabulce jsou vybrané údaje o produkci odpadů od Technických služeb města. V roce 2019 se do produkce odpadu promítlo větší zapojení firem ve městě.

  2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 12,4 12 13 13,9 15,3 14,6 14,8
sklo 11,7 11,8 14,4 15,5 17,4 19,9 17,9
plasty 8,5 8,9 10,2 10,2 11,1 14,0 15,9
textil 0 2,5 2,2 2,8 2,9 3,0 2,8
bioodpady       131,4 122,7 82,4 42,0
směsný odpad 115,6 99 98 80,1 90,3 113,3 168,7
objemný odpad       20,3 22,0 26,5 24,8
               
úroveň recyklace (%) 22,0 26,2 28,9 63,4 60,2 48,9 31,5

Zdroje informací:

E-mailová komunikace s pí. Soňou Spěvákovou Z MÚ Kdyně

Webové stránky města: http://www.kdyne.cz

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: