Dobrá praxe - odpadové hospodářství města Kyjov

Jihomoravský kraj, Kyjov | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 25.7.2019
By This image is a work by Mercy. When reusing, please credit me as: Mercy from Wikimedia Commons. I would appreciate being notified if you use my work outside Wikimedia. Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it
Kyjov (11295 obyvatel k 1.1.2018) patří mezi tři města v Jihomoravském kraji s počtem obyvatel nad 5000 s produkcí směsných komunálních odpadů pod 150 kg na 1 obyvatele. Je příkladem města, které snížilo produkci směsných odpadů plošným rozmístěním nádob na bioodpad do všech domácností.

Systém odpadového hospodářství

V Kyjově se do pouličních kontejnerů třídí papír, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a oděvy. Na sběrném dvoře je možné odevzdat nebezpečné, objemné a stavební odpady.  V roce 2013 Kyjov zavedl plošné třídění bioodpadu. Každá domácnost obdržela nádobu na bioodpad. Svoz se natolik osvědčil, že mohl být změněn týdenní svoz směsného odpadu na svoz 1x za 14 dní. Jeden týden se sváží bioodpady, další týden se sváží směsný odpad.  Počet cest zůstal stejný, město ale ušetřilo, protože zpracování bioodpadů v kompostárně v Těmicích, ktreou provozje dobrovolný svazek obcí, ho vyjde levněji. Město svůj systém trvale vylepšuje. V průběhu června 2016 například podpořilo separaci odpadů tím, že všem domácnostem bezplatně darovalo sadu tří kvalitních tašek na tříděný odpad. Výdaje na odpadové hospodářství města jsou podprůměrné, cca 600 až 650 Kč/ob. Domácnosti platí pouze 250 Kč/ob (jeden z nejnižších poplatků v ČR). Zbytek kryje město a příspěvek od EKO-KOMU. Město tím domácnosti motivuje ke třídění.

Tabulka: Produkce vybraných odpadů v Kyjově v letech 2012 až 2018 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
Papír 29,2 32,1 30,5 29,8 32,1 30,6 27,6
Plast 8,4 9,7 10,8 11,3 12,5 13,0 13,7
Sklo 10,8 11 11,4 12 10,2 12,1 12,4
Textil 0 1 1,9 0 0,0    
Dřevo 0 0 11,8 12,9 15,6 14,2 19,1
Bio 26,6 85,9 109,1 105,9 126,2 134,1 129,2
Směsný odpad 193,3 135,4 127,7 123,8 123,4 124,1 130,9
Objemný odpad 64,8 64,2 59,7 65,2 65,7 54,3 60,2
               
Úroveň recyklace (%) 22,5 41,2 48,3 47,6 51,0 53,3 51,4

Poznámky k tabulce:

V Kyjově je 8 kontejnerů pro sběr textilu. Jejich vlastník má smlouvu o svozu tohoto materiálu se svozovou firmou EKOR s.r.o. Město poskytlo místo pro umístění kontejnerů. Nakládání s tímto materiálem tak jde mimo běžnou evidenci města a proto chybí údaj za rok 2015 (je možné ho vyžádat). Podobné to je u kovů, což je surovina, kterou lze prodat ve sběrnách, ale které se ve sběrném dvoře vytřídí poměrně málo.

Graf: Vývoj produkce vybraných komunálních odpadů v Kyjově v letech 2012 až 2015

Kyjov graf

Poznámky ke grafu: TS - tříděný sběr, SKO - směsný komunální odpad, OO - objemný odpad

Zdroje informací:

Webové stránky města Kyjov: http://www.mestokyjov.cz/  

Komunikace s pí. Mgr. Markétou Pírkovou a s pí. Markétou Presovou z MÚ Kyjov

Odpadový Oskar

Město Kyjov má dlohodobě nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ze všech sídel nad 5000 obyvatel Jihomoravského kraje a opakovaně dosáhlo i vysoké úrovně recyklace komunálních odpadů (kolem 50 %).  Město bylo oceněno též v kategorii 2 jako příklad dobré praxe. Kyjov je příkladem města, které snížilo produkci směsného odpadu díky plošnému zavedení sběru bioodpadu z domácností. Gratulujeme.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha