Odpadové hospodářství města Milevsko

Jihočeský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 12.1.2021
Novorenesační budova, radnice
Milan Havel
Milevsko je město ležící v Jihočeském kraji, ve kterém žije přibližně 8 300 obyvatel. V roce 2019 se mu podařilo snížit produkci směsného odpadu pod 150 kg/ob/rok.

Nakládání s komunálními odpady v Milevsku se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 6/2019, kde je podrobně popsáno, kam s kterým druhem odpadu.Ve městě se třídí do kontejnerů papír, sklo bílé a barevné, plasty spolu s nápojovými kartony a plechovkami, elektroodpady, jedlé tuky a oleje, textil a bioodpady.

Všechny tříděné suroviny lze odevzdat i ve sběrném dvoře v areálu skládky Milevsko-Jenišovice nebo ve sběrném dvoře v ulici Dukelská. Ve sběrných dvorech lze odevzdat též objemné, nebezpečné i stavební odpady.

Město má zajištěn i zpětný odběr elektrospotřebičů, světelných zdrojů a baterií. Sběrné boxy jsou na úřadech, v některých prodejnách, využít lze červené kontejnery na ulicích či sběrný dvůr.

Tabulka: Produkce vybraných odpadů v roce 2019

  2019
  (kg/ob)
papír 26,8
sklo 15,6
plasty 12,0
kovy 0,9
jedlé oleje a tuky 0,3
dřevo 35,0
bioodpady 135,2
směsný odpad 142,5
smětky 8,3
objemný odpad 9,7
   
úroveň třídění (%) 58,5

V Milevsku se v současnosti vytřídí přes 50 % komunálního odpadu. Město již dnes plní cíle oběhového hospodářství pro rok 2025, kdy se má materiálově využívat 55 % komunálních odpadů.

V Milevsku je zaveden místní poplatek za odpady. Výše poplatku, stanovená obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 pro rok 2020 činí 492 Kč.

Zdroje informací:

Webové stránky města: https://www.milevsko-mesto.cz/

Informace poskytnuté městským úřadem

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: