en ru

Odpadové hospodářství města Mníšek pod Brdy

Středočeský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 18.8.2017
Kontejnerové stání. V Mníšku jich mají 24.
Zora Kasíková
Mníšek pod Brdy má nejnižší produkci směsného komunálního odpadu na jednoho obyvatele ze všech sídel Středočeského kraje s počtem obyvatel nad 5000. Konkrétně to v roce 2014 bylo 137 kg.

Systém odpadového hospodářství

Mníšek pod Brdy měl v roce 2014 nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ze všech měst Středočeského kraje nad 5000 obyvatel a jako jedno ze dvou měst v této kategorii i produkci tohoto odpadu pod 150 kilogramů na 1 obyvatele. Tento výsledek je důsledkem změny v systému plateb za odpady, kterou město učinilo v roce 2012. Do té doby každý občan uhradil za popelnici jednotnou cenu 500 Kč (stejně jako chatař za celou chatu). Nově se cena začala stanovovat dle velikosti popelnice, četnosti vývozu a toho zda je uživatel popelnice ve městě trvale hlášen, či nikoliv.

Vývoj produkce vybraných odpadů podle údajů svozové společnosti a města

  2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
  (t) (t) (t) (t) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
Plasty 97,324 111,718 123,031 123,385 20,9 22,8 23,5 23,6
Sklo 119,624 45,776 31,341 53,192 25,7 9,3 6,0 10,2
Papír a karton 119,624 157,514 137,298 152,803 25,7 32,1 26,3 29,2
Nápojové kartony 0,847 4,230 4,272 5,736 0,2 0,9 0,8 1,1
Textil       21       4,0
SKO 989,9 819,5 716,3 831,6 212,6 167,2 137,0 159,1

Směsný odpad domácností

Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje v Mníšku pod Brdy firma Komwag, a. s. Svoz probíhá buď 1x týdně nebo 1x za 14 dní, a to v pondělí a v úterý (v tento den to je navíc ve dvou směnách, ranní od 6 hod. a večerní do 22 hod).

Podle starosty je jednoznačnou snahou města motivovat občany k co nejvyššímu třídění a tedy co nejmenšímu množství odpadu směsného. Zatímco za tříděný odpad se část z nákladů na jeho svoz městu vrací od společnosti EKOKOM, svoz směsného odpadu je pro město nákladový ve všech směrech.

Město občanům s trvalým pobytem v Mníšku pod Brdy poskytuje příspěvek 200 Kč na poplatky za svoz směsného komunálního odpadu. Cílem je nejen motivovat občany k zodpovědnému nakládání s odpadem, ale také vést zde bydlící občany k přihlášení se k trvalému pobytu, což přináší obci příjmy v rámci rozpočtového určení daní.

Na sběrném dvoře města mohou chataři (zaregistrovaní do městského systému) uložit směsný odpad až do výše 300 kg na občana (což pro pětičlennou rodinu činí celkem 1500 kg).

Odpad se následně převáží na překladiště a dotřídění do areálu UVR, poté částečně na skládku (např. v Příbrami) a částečně ke spálení.

Ceny za svoz směsného komunálního odpadu se liší dle velikosti nádoby, kterou poplatník zvolí (80-1 100 l), a podle četnosti svozu (týdně/1x za 14 dní). Ceny začínají na 900 Kč za rok u nádoby 80 l a svozu 1x za 14 dní, po uplatnění příspěvku zaplatí občan Mníšku tedy 700 Kč za rok. U domu se 40 osobami a kontejnerem o velikosti 1 100 l je cena za osobu po uplatnění příspěvku 425 Kč). Ceny platí od roku 2012 (podrobný přehled).

Platba se provádí na základě registrace, kterou provede vlastník nemovitosti nebo po dohodě jeden ze spoluvlastníků, v případě bytových domů registraci podává zástupce za bytový dům.

Tříděný odpad

Po městě je přibližně 24 „hnízd“ s barevnými kontejnery na tříděný odpad – třídí se plasty, papír, sklo (bez rozlišení bílé a barevné) a nápojové kartony. Svoz zajišťuje firma Komwag. Dále jsou, podobně jako v jiných lokalitách, po městě rozmístěny kontejnery na textil a drobný elektroodpad a baterie.

Biodpad

Pro zahradní odpad mají občané možnost placeného svozu (větví, trávy, listí apod.) a také bezplatnou možnost tento odpad uložit do kontejnerů, které trvale stojí před sběrným dvorem. Současně město poskytuje k dlouhodobému pronájmu kompostéry, které si lidé mohou umístit ke svému rodinnému domu, případně se domluvit se sousedy a využívat je společně. V roce 2016 začalo město testovat také sběr bioodpadů pomocí nádob na bioodpady (svoz si zajišťuje město). Biodpad je svážen do kompostárny v nedaleké Líšnici.

Sběrný dvůr

Od roku 2015 provozuje město vlastní sběrný dvůr, který slouží jak občanům Mníšku, tak občanům širšího regionu Mníšecka. Nabízí odběr všech typů odpadů, poplatníci z Mníšku zde mohou například zdarma odložit dřevo (lakované, dřevotřísku i surové, piliny apod.), kovy, biologicky rozložitelný odpad, směsný odpad (to platí jen pro majitele rekreačních objektů – chat – a tedy sběr SKO v pytlech), nebezpečné odpady atd. Součástí služeb, které sběrný dvůr provozuje, je i přistavení kontejnerů na bioodpad a na objemný odpad.

Město také dvakrát ročně v rámci tzv. Železných a Bílých sobot organizuje svoz kovů a velkých elektrospotřebičů přímo od domu.

Zdroje Informací:

Data poskytnutá Krajským úřadem Středočeského kraje

Webové stránky města, zpravodaj města - http://www.mnisek.cz/

Podklady zpracované Mgr. Zorou Kasíkovou v srpnu 2016

Nominace na Odpadového Oskara

Město Mníšek pod Brdy je nominováno na Odpadového Oskara v kategorii 1 ve skupině měst nad 5001 obyvatel. Město má nejnižší produkci směsného komunálního odpadu v přepočtu na 1 obyvatele ze všech obcí Středočeského kraje v této kategorii, od kterých nám byla poskytnuta data.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha