en ru

Odpadové hospodářství města Slavičín

Zlínský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 20.9.2019
https://www.mesto-slavicin.cz/
Slavičín (6537  obyvatel k 1. 1. 2018) patří mezi ty města Zlínského kraje, která mají produkci směsného odpadu (SKO) pod 150 kg/ob/rok. V roce 2018 zde domácnosti produkovali 117,8 kg/ob SKO, což byla nejnižší produkce mezi sídly nad 5000 obyvatel ve Zlínském kraji a třetí nejnižší hodnota za celou ČR. Gratulujeme.

Výborné výsledky město dosahuje díky tomu, že se problematice odpadů dlouhodobě věnuje a stále hledá další možnosti ke zlepšení. Domácnosti platí za SKO podle objemu přistavených nádob (PAYT), svoz tříděného sběru je zdarma, bioodpad se sváží pomocí pytlů, které si domácnosti kupují. Svoz odpadu ve městě zajišťují místní technické služby (Služby města Slavičína).

Ve Slavičíně se do kontejnerů třídí papír, plasty, sklo, kovy, textil a elektroodpad. K dispozici jsou i sběrné boxy na baterie. V zástavbě rodinných domů funguje též pytlový sběr (papír, plasty, nápojové kartony). Další odpady lze odevzdat ve sběrném dvoře (objemný, nebezpečný odpad).

Produkce komunálních odpadů v roce 2018

  2018 2018
  (t) (kg/ob)
papír 111,70 17,1
plasty 80,99 12,4
sklo 83,60 12,8
nápojové kartony 4,24 0,6
textil 10,83 1,7
bioodpad 44,64 6,8
směsný odpad 769,77 117,8
objemný odpad 459,66 70,3
     
Recyklace   21,50%

Podle závěrečného účtu města za rok 2018 byly náklady města na odpadové hospodářství podprůměrné, cca 3 milióny Kč, což je necelých 500 Kč na 1 obyvatel (průměr Zlínského kraje byl podle EKO-KOMU 831 Kč, průměr v sídlech od 4001 do 1000 obyvatel byl 975 Kč).

Zdroje informací:

Webové stránky města: https://www.mesto-slavicin.cz
Hlášení o produkci odpadů za rok 2018
Komunikace se zástupci města

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha