en ru

Odpadové hospodářství města Úvaly

Úvaly, Středočeský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 18.8.2017
Dezidor (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Město Úvaly leží ve Středočeském kraji, nedaleko Prahy. Žije zde přibližne 6400 obyvatel.  

Město Úvaly mělo v roce 2015 nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ze všech měst Středočeského kraje nad 5000 obyvatel a jako jediné v tomto kraji i produkci tohoto odpadu pod 150 kilogramů na 1 obyvatele. Nízké produkce odpadů město dosahuje i přesto, že se zde platí na hlavu. Nízká produkce odpadu je patrně ovlivněna frekvencí svozu. Směsný odpad se sváží jednou za 14 dní. Ve městě se třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy, textil, elektroodpad a bioodpad. Tyto složky mohou domácnosti odvézt i na sběrný dvůr, některé se i vykupují. Svoz objemného odpadu se provádí dvakrát za rok, odevzdat ho lze samozřejmě i na sběrném dvoře.

Produkce odpadů v Úvalech v letech 2015 a 2016

  2015 2016 2015 2016
  (t) (t) (kg/ob) (kg/ob)
papír 93,52 170,94 14,7 26,3
sklo 63,08 71,74 9,9 11,0
plast 90,70 171,42 14,2 26,4
nápojové kartony 3,40 5,06 0,5 0,8
kovy 0,68 3,16 0,1 0,5
textil 11,64 14,25 1,8 2,2
bioodpad 256,94 542,08 40,3 83,4
směsný odpad 900,09 889,81 141,1 136,9
objemný odpad 450,95 535,94 70,7 82,4

V roce 2015 byla úroveň recyklace komunálních odpadů přibližně 28 %, v roce 2016 výrazně stoupla a překročila 40 %. Od roku 2017 si město začalo samo svážet odpady (technické služby). Město se opakovaně zapojuje do akcí typu „Ukliďme svět“, zvažuje i zavedení motivačního systému s čárovými kódy.

Zdroje Informací:

Data poskytnutá Krajským úřadem Středočeského kraje

Webové stránky města, zpravodaj města - https://www.uvaly.cz/bydleni/odpady/

Webové stránky technických služeb - http://www.tsuvaly.cz/svoz-odpadu/

E-mailová komunikace s městem

Nominace na Odpadového Oskara

Město Úvaly je nominováno na Odpadového Oskara v kategorii 1 ve skupině měst nad 5000 obyvatel. Město mělo v roce 2015 nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ze všech obcí Středočeského kraje v této kategorii, od kterých nám byla poskytnuta data. Gratulujeme.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha