Odpadové hospodářství města Úvaly

Středočeský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 14.9.2020
Dezidor (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Město Úvaly leží ve Středočeském kraji, nedaleko Prahy. Žije zde přibližne 6700 obyvatel. Odpadovým Oskarem bylo město oceněno za nejnižší produkci směsného odpadu ve Středočeském kraji (roky 2015, 2016).  

Město Úvaly mělo v roce 2015 nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ze všech měst Středočeského kraje nad 5000 obyvatel a jako jediné v tomto kraji i produkci tohoto odpadu pod 150 kilogramů na 1 obyvatele. Nízké produkce odpadů město dosahuje i přesto, že se zde platí na hlavu. Nízká produkce odpadu je patrně ovlivněna frekvencí svozu. Směsný odpad se sváží jednou za 14 dní. Ve městě se třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy, textil, elektroodpad a bioodpad. Tyto složky mohou domácnosti odvézt i na sběrný dvůr, některé se i vykupují. Svoz objemného odpadu se provádí dvakrát za rok, odevzdat ho lze samozřejmě i na sběrném dvoře.

Od roku 2017 si město začalo samo svážet odpady (technické služby). V tomto roce produkce směsného odpadu a zatím neklesla pod 150 kg/ob/rok. Důvodů může být více. Je zajímavé, že přestože množství vytříděných surovin stále roste, produkce směsného odpadu tolik neklesá. Zda je to tím, že se města stále rozrůstá nebo že bohatneme a víc utrácíme, neumíme posoudit.

Tabulka: Produkce odpadů v Úvalech

  2015 2016 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 14,7 26,3 25,7 26,9
sklo 9,9 11,0 15,3 16,7
plast 14,2 26,4 17,9 21,2
textil 1,8 2,2 2,5 3,8
bioodpad 40,3 83,4 118,5 147,9
směsný odpad 141,1 136,9 160,8 164,9
objemný odpad 70,7 82,4 94,6 122,3

V roce 2015 byla úroveň recyklace komunálních odpadů přibližně 28 %, v roce 2016 výrazně stoupla a překročila 40 % a tuto úroveń si drží i přes nárůst produkce směsného odpadu. Město se opakovaně zapojuje do akcí typu „Ukliďme svět“, zvažuje i zavedení motivačního systému s čárovými kódy.

Zdroje Informací:

Webové stránky města, zpravodaj města - https://www.uvaly.cz

Webové stránky technických služeb - http://www.tsuvaly.cz/svoz-odpadu/smesne-komunalni-odpady/

E-mailová komunikace s městem

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: