en ru

Odpadové hospodářství města Vsetín

Zlínský kraj, Vsetín | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 18.8.2017
Miroslava Zajícová (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Vsetím (26668 obyvatel k 1.1.2014) patří mezi tři města Zlínského kraje (nad 5000 obyvatel), která měla produkci směsného odpadu pod 150 kg na 1 obyvatele v roce 2014.

Systém odpadového hospodářství

Nakládání s komunálními odpady se ve Vsetíně řídí Obecně závaznou vyhláškou města Vsetín č. 3/2015. Do kontejnerů na ulici třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony, oděvy a drobný elektroodpad. Kovy lze odvézt na jeden ze dvou sběrných dvorů či prodat do sběrny. Podobně na sběrný dvůr lze odnést nebezpečné odpady, objemný odpad, stavební odpady a velké elektrospotřebiče. Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu lze odvézt na komunitní kompostárnu v Poschlé (kapacita 2400 tun) nebo do sběrného dvora v Bobrkách (Logistické centrum Technických služeb města Zlín).

Směsné komunální odpady se třídí do popelnic, 1100 litrových kontejnerů a na nepřístupných místech lze využít i pytle. Sváží se každý týden (kontejnery i 2x týdně), pouze z nepřístupných míst 1x za 14 dní.

Tabulka: Produkce vybraných odpadů ve Vsetíně v letech 2013 až 2016

  2013 2014 2015 2016
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 11,4 12,6 11,7 27,3
plasty 5,4 6,2 7,6 7,8
sklo 6,6 6,9 6,8 8,9
NK 0,1 0,1 0,1 0,1
kovy       36,3
oděvy 2,3 2,1 2,6 2,4
textil 0,3 0,3 0,2 0,0
bioodpad       69,7
směsný odpad 136,6 139,7 142,0 139,0
objemný odpad 30,0 34,3 33,9 45,3
         
úroveň recyklace (%) 13,6 14,0 14,2 45,3

V roce 2016 započten i sebraný papír na školách, vykoupené kovy od občanů a objem bioodpadů zpracovaných na komunitní kompostárně.

Zdroje informací

Data poskytnutá Krajským úřadem Zlínského kraje

Webové stránky města Vsetín: http://www.mestovsetin.cz/

Webové stránky Technických služeb města Vsetín: http://www.tsvsetin.cz/

Komunikace s pracovnicí městského úřadu Ing. Vlastou Živockou

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha