Odpadové hospodářství města Vsetín

Zlínský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 14.9.2020
Miroslava Zajícová (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Město Vsetím (přibližně 26000 obyvatel) patří mezi několik málo měst Zlínského kraje (nad 5000 obyvatel) s produkcí směsného odpadu pod 150 kg na 1 obyvatele a rok. Své výsledky dosahuje dlouhodobě.

Systém odpadového hospodářství

Nakládání s komunálními odpady se ve Vsetíně řídí Obecně závaznou vyhláškou města Vsetín č. 3/2015. Do kontejnerů na ulici třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony, oděvy a drobný elektroodpad. Kovy lze odvézt na jeden ze dvou sběrných dvorů či prodat do sběrny. Podobně na sběrný dvůr lze odnést nebezpečné odpady, objemný odpad, stavební odpady a velké elektrospotřebiče. Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu lze odvézt na komunitní kompostárnu v Poschlé (kapacita 2400 tun) nebo do sběrného dvora v Bobrkách (Logistické centrum Technických služeb města Zlín).

Směsné komunální odpady se třídí do popelnic, 1100 litrových kontejnerů a na nepřístupných místech lze využít i pytle. Sváží se každý týden (kontejnery i 2x týdně), pouze z nepřístupných míst 1x za 14 dní.

Tabulka: Produkce vybraných odpadů ve Vsetíně

  2013 2014 2015 2016 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 11,4 12,6 11,7 27,3 13,2 14,3
plasty 5,4 6,2 7,6 7,8 8,3 9,6
sklo 6,6 6,9 6,8 8,9 8,6 9,9
oděvy, textil 2,6 2,4 2,8 2,4 2,4 2,7
bioodpad       69,7    
směsný odpad 136,6 139,7 142,0 139,0 182,7 134,7
objemný odpad 30,0 34,3 33,9 45,3 58,4 65,8
             
úroveň třídění (%) 13,6 14,0 14,2 45,3 11,9 15,4

Úroveń třídění je ovlivněna způsobem vykazování bioodpadů. Ty ve Vsetíně končí na komunitní kompostárně. Komunitní kompostování bude moci být započteno do úrovně recyklace až po přijetí nového odpadového zákona.

Zdroje informací

Webové stránky města Vsetín: http://www.mestovsetin.cz/

Webové stránky Technických služeb města Vsetín: http://www.tsvsetin.cz/

Komunikace s pracovnicí městského úřadu Ing. Vlastou Živockou

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: