en ru

Odpadové hospodářství města Vysoké Mýto

Pardubický kraj, Vysoké Mýto | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 28.2.2018
Prazak assumed (based on copyright claims). [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via
Vysoké Mýto (12404 obyvatel k 1.1.2016) má dlouhodobě produkci směsného odpadu pod 150 kg na 1 obyvatele a rok. Je to zatím jediné město v Pardubickém kraji s počtem obyvatel nad 5000, který se k této produkci dopracovalo.

Systém odpadového hospodářství

Nakládání s odpady zajišťují pro město Technické služby Vysoké Mýto. Ve Vysokém Mýtě se do kontejnerů na ulici třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony (třídí se i do pytlů), elektroodpady, textil a bioodpady. Technické služby provozují ve městě dva sběrné dvory, kam lze odevzdat kovy, bioodpady, nebezpečné odpady, objemné odpady atd. V lokalitě Dráby funguje recyklační dvůr a kompostárna, kam lze ukládat biologicky rozložitelné a stavební odpady. Informace o systému nakládání s odpady je přehledně zveřejněn na webu města. V roce 2015 získalo město dotaci na projekt intenzifikace třídění. V rámci tohoto projektu je možné získat nádoby na tříděný sběr přímo do domu. Projekt počítá s frekvencí svozu zbytkového směsného komunálního odpadu 1x za 14 dní (běžné v mnoha lokalitách).

Údaje o množství vybraných odpadů v letech 2013 až 2016.

  2013 2014 2015 2016
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 14,4 12,8 13,82 15,4
plasty 11,0 11,0 11,51 12,6
sklo 12,9 13,3 12,42 11,9
nápojové kartony 0,7 0,2 0,433 -
kovy     1,6 3,4
textil     4,2 4,3
dřevo     29,0 93,6
bioodpad 60,0 70,3 97,8 157,5
směsný odpad 143,4 138,2 134,2 149,4
objemný odpad 56,4 64,8 71,02 57,3

Poznámky: Do produkce směsných odpadů za rok 2016 byly započteny i uliční smetky.

Zdroje informací

Data poskytnutá Krajským úřadem Pardubického kraje a městem

Webové stránky města Vysoké Mýto: http://www.vysoke-myto.cz/

Popis systému jako příkladu dobré praxe: http://www.ingpavelnovak.cz/wp-content/uploads/327_TACR_obce/Pripadova_studie_VysokeMyto.pdf

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu