en ru

Dobrá praxe - odpadové hospodářství městyse Nový Hrádek

Královéhradecký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 29.8.2017
V Hrádku se třídí odpady i na hřbitově
By Addvisor (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Nový Hrádek je malebné podhorské městečko s cca. 800 obyvateli. Nalézá se na severovýchodě Čech při úpatí Orlických hor nedaleko hranic s Polskem. V obci je 204 trvale obydlených domů a 231 rekreačních objektů.

Třídění odpadů v Novém Hrádku je dlouhodobě na vysoké úrovni. Přispívá k tomu i to, že za odpady domácnosti neplatí paušál na hlavu, ale že hradí skutečně vyvezený odpad. Domácnosti platí také za uložení objemného odpadu. Úroveň recyklace v letech 2015 a 2016 dosáhla 60 % (viz tabulka). Městys má nadprůměrný příjem od EKO-KOMu (226 Kč/ob v roce 2015). Má také příjem z prodeje papíru a kovů. Díky celkovému nastavení systému je Nový Hrádek schopen pokrýt náklady na tříděný sběr ze svých příjmů.

V Novém Hrádku se do barevných kontejnerů třídí papír, plasty, sklo bílé a barevné a textil, do pytlů se třídí PET láhve a nápojové kartony. Kovy, bioodpad a objemný odpad se třídí do velkoobjemových kontejnerů. Sběr nebezpečných odpadů probíhá 2x ročně. Zajištěn je i zpětný odběr baterií a elektroodpadu. Odpady se třídí i na hřbitově.

  2015 2015 2016 2016
  (t) (kg/ob) (t) (kg/ob)
papír 17 21,1 15,8 19,2
plast 15 18,6 14,9 18,1
sklo 12 14,9 14,6 17,8
NK 2,5 3,1 1,6 1,9
textil 4 5,0 2,5 3,1
kovy 9 11,2 11,2 13,6
bio 25,5 31,7 31,7 38,6
elektro 3,08 3,8    
SKO 41 50,9 56,8 69,1
OO 8 9,9 6,2 7,5
         
Recyklace 64,3 %   59,4 %  

Informace o fungování odpadového hospodářství jsou pravidelně zveřejňovány na webu městyse, ve čtvrtletním zpravodaji a ve výroční zprávě. Domácnosti jsou informovány i pomocí letáků či plakátů. Dlouhodobě se osvědčila spolupráce se základní školou (soutěž tříd v třídění odpadu, příjem z prodeje papíru je příjmem školy).

Zdroje informací

Webové stránky městyse: http://www.novy-hradek.cz/

Zpravodaj městyse: http://www.novy-hradek.cz/index.php?str=frozveny

Zprávy o činnosti městyse: http://www.novy-hradek.cz/index.php?str=historie

Komunikace se starostou městyse Bc. Zdeňkem Drašnarem

Nominace na Odpadového Oskara

Nový Hrádek je nominován na Odpadového Oskara v kategorii 2. Městys má jednu z nejnižších produkcí směsného komunálního odpadu mezi obcemi do 1000 obyvatel a dosahuje vysoké úrovně recyklace. Celý systém odpadového hospodářství městyse je nastaven velmi dobře jak s ohledem na nakládání s odpady, tak s ohledem na ekonomiku systému. Chválíme i způsob a rozsah osvěty a komunikace s veřejností. Gratulujeme.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu