Dobrá praxe - odpadové hospodářství městyse Nový Hrádek

Královéhradecký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 10.9.2020
V Hrádku se třídí odpady i na hřbitově
By Addvisor (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Nový Hrádek je malebné podhorské městečko s cca. 800 obyvateli. Nalézá se na severovýchodě Čech při úpatí Orlických hor nedaleko hranic s Polskem. V obci je 204 trvale obydlených domů a 231 rekreačních objektů. Městys byl oceněn Odpadovým Oskarem jako příklad dobré praxe. Městys má jednu z nejnižších produkcí směsného komunálního odpadu mezi obcemi do 1000 obyvatel a dosahuje vysoké úrovně recyklace. Celý systém odpadového hospodářství městyse je nastaven velmi dobře jak s ohledem na nakládání s odpady, tak s ohledem na ekonomiku systému. Chválíme i způsob a rozsah osvěty a komunikace s veřejností. Gratulujeme.

Třídění odpadů v Novém Hrádku je dlouhodobě na vysoké úrovni. Přispívá k tomu i to, že za odpady domácnosti neplatí paušál na hlavu, ale že hradí skutečně vyvezený odpad. Domácnosti platí také za uložení objemného odpadu. Úroveň recyklace v letech 2015 a 2016 dosáhla 60 %, v roce 2018 dokonce 70 % (viz tabulka, v roce 2018 při započtení odpadů 020103 - rostlinná pletiva). Městys má nadprůměrný příjem od EKO-KOMU. Má také příjem z prodeje papíru a kovů. Díky celkovému nastavení systému je Nový Hrádek schopen pokrýt náklady na tříděný sběr ze svých příjmů.

V Novém Hrádku se do barevných kontejnerů třídí papír, plasty, sklo bílé a barevné a textil, do pytlů se třídí PET láhve a nápojové kartony. Nově byl zaveden i sběr rostlinných olejů. Kovy, bioodpad a objemný odpad se třídí do velkoobjemových kontejnerů. Sběr nebezpečných odpadů probíhá 2x ročně. Zajištěn je i zpětný odběr baterií a elektroodpadu. Odpady se třídí i na hřbitově.

  2015 2016 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 21,1 19,2 19,2 20,6
plast 18,6 18,1 22,3 24,5
sklo 14,9 17,8 16,2 16,9
NK 3,1 1,9 1,8 1,6
textil 5,0 3,1 4,2 3,6
kovy 11,2 13,6 13,5 10,6
bio 31,7 38,6 1,8 1,5
bio z údržby zeleně     95,9 78,5
SKO 50,9 69,1 67,8 70,4
OO 9,9 7,5 5,4 0
         
Tříděno  64,3 %  59,4 % 70,5 % 69,2

Informace o fungování odpadového hospodářství jsou pravidelně zveřejňovány na webu městyse, ve čtvrtletním zpravodaji a ve výroční zprávě. Domácnosti jsou informovány i pomocí letáků či plakátů. Dlouhodobě se osvědčila spolupráce se základní školou (soutěž tříd v třídění odpadu, příjem z prodeje papíru je příjmem školy).

Zdroje informací

Webové stránky městyse: http://www.novy-hradek.cz/

Zpravodaj městyse: http://www.novy-hradek.cz/index.php?str=frozveny

Zprávy o činnosti městyse: http://www.novy-hradek.cz/index.php?str=historie

Komunikace se starostou městyse Bc. Zdeňkem Drašnarem

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: