Místo stromů okolo železnice plánují vyholený pruh

8.9.2014 - ČR / PRAHA | Tiskové zprávy
I tyto břízy patří mezi takzvané nežádoucí dřeviny. Kolik podobných bude muset nejen v Jeseníkách, ale v celém Česku padnout?
Vratislav Vozník
Střízlivým odhadem jsou jich desetitisíce, možná i statisíce, a jejich pokácení hrozí po celé republice. Řeč je o stromech okolo železničních tratí. Správa železniční dopravní cesty si totiž vypracovala definici takzvaných nežádoucích dřevin, podle které by měl být pokácen každý strom, jehož listí může doletět na koleje. Správci tratí navíc zcela odmítají respektovat okolo dráhy zákon o ochraně přírody. Arnika nyní po Ministerstvu dopravy i Ministerstvu životního prostředí žádá vysvětlení, jak je možné, že státní organizace otevřeně porušuje zákon a kolik stromů je celkem ohroženo (1, 2). V kauze už navíc rozhodla Česká inspekce životního prostředí (3), železničáři však odmítají respektovat i tento verdikt.

„Železničáři se otevřeně vysmívají právnímu státu, když si vybírají, které zákony dodržovat budou a které ne. Pro železnici a její okolí platí jak zákon o drahách, tak zákon o ochraně přírody a krajiny, což jasně potvrdila i inspekce. Žádáme zodpovědná ministerstva dopravy a životního prostředí, aby ještě před začátkem kácecí sezóny nezákonný postup správců tratí zarazila a situaci vyřešila,“ vyzývá úřady vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová z Arniky.

Správci tratí si sepsali jakýsi neveřejný metodický pokyn, podle kterého „…mají být vykáceny tzv. nežádoucí dřeviny, přičemž za takové budou mimo jiné označeny všechny dřeviny, které představují i jen potenciální zdroj ohrožení dráhy v případě jejich pádu nebo pádu jejich nadzemních částí (větví apod.). Za takové budou dále označeny i ty dřeviny, které svým opadem (listím, větvemi) zhoršují provozní vlastnosti (adhezi) železniční dopravní cesty…“ (4). Při jen trošku volnější interpretaci to znamená, že je ohrožen bezmála každý strom, protože vítr může listí odnést téměř kamkoli.

„Pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy jistě není nutné pokácet každý strom, ze kterého může i jen teoreticky doletět listí až na koleje. Zásah do životního prostředí by byl při vykácení stromů u skoro deset tisíc kilometrů dlouhé sítě tratí drastický a Arnika je připravená navrhnout taková řešení, která pomohou bezpečnosti dopravy a současně zachovají stromy okolí tratí. Také se nám trochu zdá, že železničáři dlouhodobě podceňovali údržbu stromů a teď se snaží svou nečinnost suplovat nejjednodušším, ale zároveň nejhloupějším řešením, kterým je plošné kácení,“ dodává mluvčí Arniky Vratislav Vozník.

Nevládní organizace je připravena jednat se všemi zainteresovanými stranami a hledat konstruktivní řešení problému. Před lety se podobným jednáním podařilo dosáhnout dohody se silničáři, kdy v některých krajích začali ke stromům okolo cest přistupovat odpovědněji (5).

Arnika chrání aleje i stromy mimo les už několik let. Iniciovala vznik petice „Zachraňme stromy“ požadující lepší zákonnou ochranu alejí a stromů v krajině i ve městech. Petici podpořilo více než 35 tisíc lidí. Také díky nim se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit výjimku, která umožňovala silničářům kácet stromy u silnic bez povolení. Arnika také vytvořila první celostátní statistiku a upozornila, že během posledních několika let od silnic v České republice zmizelo více než 150 tisíc stromů.

Poznámky:

(1) Celé znění žádosti Arniky o informace adresované Ministerstvu dopravy ČR je k dispozici na http://arnika.org/soubory/dokumenty/stromy/zeleznice/140827_Zadost_o_informace_MD_kaceni_u_zeleznic.pdf

(2) Celé znění žádosti Arniky o informace adresované Ministerstvu životního prostředí ČR je k dispozici na http://arnika.org/soubory/dokumenty/stromy/zeleznice/140827_Zadost_o_informace_MZP_kaceni_u_zeleznic.pdf

(3) Celý text Rozhodnutí České inspekce životního prostředí je k dispozici na http://arnika.org/soubory/dokumenty/stromy/zeleznice/140609_RozhodnutiCIZP_o_SZDC_66_final.pdf

(4) Citace z Rozhodnutí ČIŽP z poznámky 3, strana 2: „Jak inspekce dále zjistila, přistoupila SŽDC k vypracování Metodického pokynu pro údržbu vyšší zeleně, který nabyl účinnosti dne 21. 2. 2014 a je závazný pro všechny organizační jednotky SŽDC. Z tohoto pokynu vyplývá, že s vyloučením postupů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (s výjimkou památných stromů, stromů v ochranném pásmu elektrizační soustavy a některých stromů v ochranném pásmu dráhy), mají být vykáceny tzv. nežádoucí dřeviny, přičemž za takové budou mimo jiné označeny všechny dřeviny, které představují i jen potenciální zdroj ohrožení dráhy v případě jejich pádu nebo pádu jejich nadzemních částí (větví apod.). Za takové budou dále označeny i ty dřeviny, které svým opadem (listím, větvemi) zhoršují provozní vlastnosti (adhezi) železniční dopravní cesty, což mohou být např. i dřeviny, které nedosahují stanovených rozměrů, ale tvoří porosty s plochou nad 40 m². V praxi to může znamenat, že budou vykáceny všechny dřeviny, jejichž výška je větší než jejich vzdálenost od krajní koleje, a navíc všechny listnaté dřeviny, neboť svým opadem mohou potenciálně zhoršit adhezní poměry na dráze. První kácení, která již na základě metodického pokynu proběhla, svým rozsahem a provedením plně tuto domněnku potvrzují.“

- Řeč je o Metodickém pokynu pro údržbu vyšší zeleně, číslo jednací S 7512/2014-O15, který však není veřejně k dispozici, přestože řadu jiných je možné na webu SŽDC stáhnout: http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/provozne-technicke.html?page=6 Tento výňatek je citován z Rozhodnutí ČIŽP o stanovení podmínek pro výkon činnosti, kterým stanovuje SŽDC, jak má při kácení postupovat.

(5) Dobrým příkladem je například spolupráce se silničáři na Vysočině, podrobnosti v tiskové zprávě na http://arnika.org/silnicari-na-vysocine-prebiraji-od-arniky-stafetu-v-natirani-stromu-a-jsou-tak-inspiraci-ostatnim-krajum

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu