Monitoring znečištění ovzduší v Jihlavě zajistil podpis smlouvy

9.7.2008 - JIHLAVA | Novinky
Zlepšení kvality ovzduší v Jihlavě by měl zajistit podpis smlouvy na zpracování nezávislé studie vyhodnocení kvality ovzduší jihlavské průmyslové zóny a následných zdravotních rizik. Zástupce kraje smlouvu podepsal 8. 7. 2008. Zpracovatelem zmíněné studie bude sdružení Českého hydrometeorologického ústavu Brno a Zdravotního ústavu se sídlem v Brně, vítěz veřejné zakázky.

Jednání odborné skupiny, které podpisu předcházelo, se kromě zástupců kraje Vysočina, Statutárního města Jihlavy a Krajské hygienické stanice kraje Vysočina zúčastnila za občanské sdružení Arnika také Jana Vitnerová z Jihlavské pobočky. "Těší nás, že jsme dostali možnost podílet se na práci odborné skupiny a doufáme, že výsledky monitoringu přispějí ke zlepšení kvality ovzduší v Jihlavě," hodnotí proběhlé jednání Jana Vitnerová. "Informace o obsahu škodlivých látek žádali lidé hlavně ve spojitosti s emisemi z Kronospanu", dodává Jana Vitnerová. V loňském roce žádalo o lepší monitoring škodlivin více než tisíc Jihlavanů.

Odborná skupina na svých jednáních také vybrala jedenáct míst, kde bude zpracovatel měření provádět. Půjde například o ulice Kolárova a Demlova, dále Henčov, Heroltice, Červený Kříž a také centrum města. Dalším úkolem odborné skupiny bude dohled nad plněním jednotlivých částí studie v průběhu celého roku. Již v září roku 2008 by měla být k dispozici první část výsledků, celkové výsledky budou k dispozici nejdříve za patnáct měsíců. Cena studie, která bude zahrnovat kromě jiného také vliv dopravy, šíření pachových látek, rozptylovou studii a studii hodnocení zdravotních rizik, přesáhne čtyři miliony korun. Tři čtvrtiny ceny zaplatí kraj Vysočina, zbytek doplatí město Jihlava.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha