Na Letné má vyrůst obří nákupní centrum

Praha 7 | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Na Letné, na velmi exponovaném místě přímo naproti Letenské pláni, vedle současného stadionu Sparty, vyrostou dvě obří budovy. Převýší dokonce původní funkcionalistický bytový soubor zvaný Molochov. Komplex se bude tyčit do výše 7 pater, přičemž Polyfunkční objekt v sobě zahrnuje především obchody, kino, byty, fitness a další. Administrativní objekt potom provozní zázemí Sparty a byty. O velikosti celého projektu svědčí parkoviště pro 988 aut. Případ má celkem bohatou historii. Podle informací Hospodářských novin předsedkyně pozemkového fondu Böhmová zařídila roku 2002 odprodej státních pozemků Spartě značně pod cenou, a sice za pouhých 20 milionů. Znalecký posudek přitom ocenil pozemky na 198 milionů. Soud Böhmovou odsoudil k 10 měsíční podmínce a uložil zaplatit rozdíl 178 milionů, což ale později zrušil.
 vizoska1

 

Území, kde mají budovy stát, má jednoznačný charakter. Stavba je umístěna přímo u hlavní komunikace Milady Horákové, propojující Hradčanskou s Letnou. Zleva se nacházejí vily z počátku 20. století, zprava a vzadu navazuje residenční čtvrť s klasickou blokovou zástavbou, rovněž z prvních dekád 20. století. Až na ojedinělé výjimky je oblast prosta novodobé výstavby a nic nevytváří velkoměstský charakter. Jediné stavby s velkým měřítkem, které převyšuje zbytek okolní výstavby, jsou ministerstvo vnitra a stadion Sparty. Zdaleka největší měřítko bude přitom mít zamýšlený obchodní komplex.

Je zvláštní, že o stavebním záměru a tom, jak bude celá stavba vypadat, se veřejnost nemá šanci dozvědět. Podoba projektu se dá dohledat jen v rámci zhodnocení dopadu na životní prostředí, což je zpráva, která se ze zákona pořizuje u vybraných stavebních projektů. Ta je přístupná zde.

Pohledem na plán zjistíme, že komplex zabírá větší plochu než blízký blok obytných domů. Vizualizace pak jasně ukazuje, jak se promění vyznění oblasti.

plan  

Co tedy můžeme očekávat? Velikost ploch v nadzemních podlažích je zhruba 100 000m2, dále soubor obsahuje 64 bytů, multikino, fitness, obchody, administrativní prostory. Jedná se tedy o typický obchodní mall, obohacený o byty. Parkovacích míst se plánuje 988. Nejde pochopitelně jen o vzhled stavby, ale důsledky, které pocítí obyvatelé.

Jak se k celému projektu staví městská část Praha 7, na jejímž území stavba vyroste, je také poněkud zvláštní. Na jednáních rady MČ Praha 7 se konstatuje, že území je podle platného územního plánu vedeno jako ZVO - zvláštní území, přičemž plochy obchodní v takovém využití mají být maximálně 15 000 m2. Avšak projekt obsahuje obchodní plochy v rozsahu 55 000 m2. Na jednání rady Praha 7 ze dne 2. 1. 2015 je toto využití hodnoceno jako nepřípustné. O měsíc později rada zcela obrací a hodnotí využití jako výjimečně přípustné (jednání 3. 2. 2015). Co se odehrálo tak závažného, že se zcela změnilo stanovisko, se můžeme jenom dohadovat. Souhlas s výjimečně přípustným využitím vyjádřil i Institut plánování a rozvoje (IPR), dne 14. 10. 2014 pod jednacím číslem. 10051/14. Paradoxní je na tom, že IPR vydává územní plán a určuje tak, jak se bude území využívat a co na území naopak nepatří. Sám IPR tak svoje vlastní pravidla porušuje. Naopak sousední městská část Praha 6 vyjádřila nesouhlas, dne 31. 12. 2014. Hlavním argumentem je doprava, jestliže tunel Blanka měl dostat automobilovou dopravu z povrchu pryč, obchodní centrum ji opět přitáhne. Dále Praha 6 uvádí, že podle územního plánu se obchod soustřeďuje do oblastí Vítězného náměstí a do Bubnů - Holešovic. „Realizace obchodních ploch předkládaného rozsahu bez přímých vazeb na souvislou obytnou zástavbu, tj. bez docházkové vzdálenosti patřičného počtu obyvatel, pak znamená návrh pouze pro nákup do automobilu a tudíž obtížně zdůvodnitelné přetížení uliční sítě… Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že předložený projekt vstupuje zásadním způsobem do území Památkové zóny Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice bez řádného prověření vztahů v území. Z výše uvedeného je patrno, že navrhovaný projekt není dořešen koncepčně s předpokládaným rozvojem okolních čtvrtí včetně infrastruktury a MČ Praha 6 deklaruje svůj nesouhlas s projektem v této podobě. Z hlediska nutnosti vyšetření těchto vazeb v oblasti životního prostředí pak nám nezbývá než požadovat další posuzování podle zákona“ uvádí dále Praha 6.

Projekt je třeba chápat v širším kontextu. Hned naproti přes ulici má stát kancelářský objekt od firmy Lordship, dole v Holešovicích blízko Parkhotelu má vyrůst opět další obchodní centrum. Praxe ukazuje, že některá nákupní centra nefungují, navíc drobní živnostníci a obchodníci provozující místní obchody nepřežijí konkurenci obchodního centra. Městský ráz, kdy v rámci residenční zástavby existují drobné obchody v docházkové vzdálenosti, tak upadá. V souvislosti s projektem je třeba upozornit, že IPR vytváří koncepci Boulevard Letná Prašný most, viz http://iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/gremialni_rada/letna_mestska_trida.pdf a počítá s tím, že obchodní centrum Sparta je jeho součástí, tedy výstavbu obchodních center na nezastavěných územích bere jako koncepční. Podle serveru Aktuálně.cz mluvčí IPR Vácha označil projekt jako městotvorný a prospěšný.

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Více z této kategorie: « Dívčí hrady AFI Karlín »

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu