Na Stárce

Praha 5 | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Foto: Jan Losenický
Košíře patří bezesporu mezi ty části Prahy, ve kterých se bydlí dobře. Není proto divu, že právě Praha 5 slouží jako modelový příklad účelových změn územního plánu. Jednou z nich je i ta, podle které mělo vzniknout sídliště Na Stárce.[1] Oblast o rozloze okolo 20 000 m2 se proměnila z pozemků určených pro zeleň, sportoviště a parkování na stavební pozemky pro bytové domy. V lokalitě se v té době nacházely především vilky a další výstavba měla mít podle územního plánu tři patra. To Obytný soubor Na Stárce respektovat nechtěl.  

Změna k horšímu

Podnět na změnu územního plánu, která by umožnila rozsáhlou výstavbu, se k zastupitelům hlavního města dostal v roce 2006[1]. Ti bez většího prodlení schválili zadání změny. To obsahovalo dokonce dvě varianty řešení, zastupitelé vybrali tu, která umožnila rozsáhlejší zástavbu.  V rámci řízení o změně podávali občané připomínky a námitky, které upozorňovaly na potřebu zachování ploch zeleně a nerozšiřování zastavitelných ploch, podala i Arnika jako zástupce veřejnosti. To ale proces pořizování změny příliš nezdrželo, v roce 2010 začala změna Z 1203/06 platit.

Změna plánu však investorovi nestačila – neumožňovala zastavět plochu dost intenzivně. Proto za necelé dva týdny po schválení změny podal žádost o úpravu územního plánu. Tehdy se úpravy schvalovaly bez jakékoli účasti občanů – i nejbližší vlastníci domů a bytů se o nich dozvídali s půlročním zpožděním a nemohli se proti nim jakkoli bránit. Tak tomu bylo i v Košířích. Investor se úpravou č. 909/2010 domohl zvýšení koeficientu z kódu C na kód DF[j1]  a v roce 2012 pak dalších modifikací úpravy. Ty spočívaly ve změně uspořádání celého Obytného souboru Na Stárce.

Posouzení vlivů - netřeba

Na schválení změny poměrně rychle navázal i proces EIA.[2] Oznamovatelem byla čerstvě vzniklá společnost Na Stárce s. r. o.,[3] mezi jejíž prokuristy podle Obchodního rejstříku[4] patří lidé činní v mnoha jiných podobných firmách. Díky tomu, že se všechny dokumenty musí v procesu EIA zveřejňovat, se občané dozvěděli o plánované podobě zástavby. Zjistili tak, že se v jejich sousedství budou nacházet 3 viladomy, 6 bytových domů a 14 rodinných domů, jejichž obyvatelé budou potřebovat skoro 200 parkovacích stání. Bytové domy měly mít 6 nadzemních podlaží a viladomy tři nebo čtyři patra. Podle závěru zjišťovacího řízení kritizoval magistrát především fakt, že v téměř dvouhektarovém prostoru investor nemyslel na veřejné vybavení. To přitom bylo nezbytné. V lokalitě také byly nalezeny druhy vzácných živočichů. Ani to však pro výstavbu neměla být velká překážka. Podle konečného závěru zjišťovacího řízení nemohl mít obytný soubor vliv na životní prostředí, a co víc byl díky změně a úpravě v souladu s územním plánem.

Koncem roku 2012 rada městské části Praha 5 přijala usnesení, ve kterém souhlasila s umístěním stavby Obytného souboru Na Stárce. Stanovisko mělo být předáno stavebnímu úřadu. Ten také vydal územní rozhodnutí. 

Do hry vstoupil soud

Díky tomu, že investor potřeboval změnit původní úpravu územního plánu kvůli změně v projektu, stala se jedna nepředvídaná věc. Občané dostali možnost napadnout nezákonnou úpravu územního plánu u soudu. Kdyby totiž úprava měněna nebyla, uplynula by lhůta pro podání žaloby. Městský soud v Praze dal ale v únoru 2014 za pravdu občanům z Košíř a úpravu č. U 909/2010 zrušil.[5] Investor i Praha se sice bránili u Nejvyššího správního soudu a posléze i u Ústavního soudu (duben 2015), ovšem neúspěšně.

Po zrušení modifikace úpravy musel investor věc řešit znovu, a to novým podnětem na změnu územního plánu (úpravy už nebylo možné dělat neformálně přes úřad, ale musely projít hlasováním zastupitelů hlavního města). V říjnu 2015 rada městské části Prahy 5 požádala, aby bylo přerušeno pořizování změny – úpravy U 909/2006.[6] Podnět je zatím v jednání na „velké Praze“ – Komise Rady ho nedoporučila, Výbor zastupitelstva jej doporučil.[7]

[3] Společníkem byl společnost CODECO, a. s. a V Invest, s. r. o. V současnosti je jediným společníkem Raiffeisen Leasing, s. r. o. 

[5] Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2014, č. j. 3 A 127/2013 -50

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu