Na vyjádření ke stavbě jezů má veřejnost ještě 2 týdny

1.10.2010 - PRAHA / DĚČÍN | Novinky
K záměru vystavět plavební stupeň u Děčína může až do 14. října podat své připomínky každý občan ČR. Dokumentace záměru je k dispozici na internetových stránkách agentury CENIA (1). Sdružení Arnika nabízí občanům také bezplatné poradenství se zpracováním připomínek.

"Takto rozsáhlý záměr vyžaduje posouzení z různých pohledů, neboť ovlivní velký úsek řeky, podobu jejího okolí a ekosystémy na ni navázané. Týká se lokalit nejen fakticky, ale i významem přesahující hranice České republiky. Proto je důležité, aby s k němu vyjádřili odborníci, dotčené orgány státní správy či samosprávy, lidé, kteří žijí v okolí Labe a další, " podotýká Ing. Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody.

Jelikož na Labe navazují evropsky významné lokality chráněné v rámci soustavy Natura 2000, je třeba mimo jiné důkladně prozkoumat právě vliv na tyto lokality. "Vzestup hladiny má nad jezem činit více než 5 metrů oproti současnému stavu. Je třeba proto počítat nejen s případnými nevratnými změnami labských břehů, ale také s rizikem vyplavování nebezpečných látek ze starých ekologických zátěží," dodala Jana Vitnerová.

 

(1) Dokumentace je k dispozici zde: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP102

Informace o procesu EIA: http://www.poradna.arnika.org/eia

Další informace k záměru stavby jezů na Labi: http://arnika.org/voda/labe-tiskove-zpravy

 

 

 

 

 

Banner-stika

Sledujte nás: