Námitky zástupců veřejnosti k zadaní II. vlny celoměstsky významných změn a závěrečný projev Martina Langmajera

26.11.2009 - Praha
Martin Skalský (Arnika) 3:58 - 4:30 Martin Langmajer (ODS) 10:00 - 17:16

Banner-stika

Sledujte nás: