Náušnice - New Fashion


Země původu: Neuvedeno
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Jin Da Lai, Prokopova 19, Praha, 3.9.2015
Zjištěná závada:

Arnika u výrobku zjistila vyšší obsah těžkých kovů (olova a kadmia). Měření bylo orientační, provedeno pomocí rentgenového analyzátoru (XRF spektrometru). Byl zaslán podnět na Českou inspekci životního prostředí na prověření, zda výrobek splňuje limity dle nařízení REACH - pro olovo v kovech platí limit 0,5 % hmotnosti.

Zdroj:

Arnika

Datum upozornění: 3. 9. 2015Arnika v zahraničí