Aktuální informace k otázce pořadu Nedej se

7.6.2011 - PRAHA | Novinky
Arnika se od tvůrců pořadu Nedej se dozvěděla, že tento pořad má být od podzimu vedením České televize zrušen, respektive nahrazen jiným formátem a výroba pořadu na září je zastavena.

V návaznosti na to jsme odeslali zodpovědným pracovníkům České televize dopis, v němž jsme vyjádřili obavy nad rušením tohoto pořadu jako jediného pořadu svého druhu v České republice, jedinečného svou formou, rozpětím témat a prostorem, který dává jejich zpracování. Níže najdete odpovědi a vyjádření České televize:

"Pořady Nedej se a Přidej se budou pokračovat a budou nadále především aktuálně publicistickým formátem, tak jak ho diváci znají. V žádném případě nedojde k omezení kritičnosti pořadu ani odvahy tvůrců odhalovat nešvary. Pořady Nedej se a Přidej se jsou mezi desítkami pořadů, které by měly doznat formální úpravy, aby mohly být po letech ještě více aktraktivní. Žádný pořad není možné vysílat v nezměněné podobě desítky let. Výjimkou je snad jen Večerníček a i ten už má dnes svojí HD podobu. Jakákoliv obava ze ztráty těchto pořadů tedy není na místě."
(Ladislav Šticha, tiskový mluvčí České televize, 7. června 2011)

Poděkovali jsme za potvrzení, ale ještě jsme požádali o doplňující informace:

Jak jste pravděpodobně zaznamenali, výzvu k podpoře zachování pořadů jsme z našich stránek odstranili. Děkujeme za Vaše několikeré potvrzení, že pořady Nedej se a Přidej se budou pokračovat. Dovolíme si Vás ještě tímto požádat o informaci, v jakém čase se budou od září vysílat a zda jim bude určen čas vyšší sledovanosti, který zajisté zasluhují. Současně prosíme o informaci, zda budou zachovány i jejich názvy.

Odpověď z České televize:

Dobrý den,
děkuji alespoň za kompromisní řešení, které sice příval dopisů omezilo ale nezastavilo. K Vašemu dotazu Vám bohužel zatím nemohu odpovědět, protože tento týden programové okruhy představovaly letní vysílací schéma. Podzimní se teprve připravuje a budete o nasazení pořadů včas informováni. Každopádně musím upozornit, že nikdy nenastane doba, kdy si budou jednotliví tvůrci vynucovat kdy, v jakém čase a pod jakým názvem se budou pořady vysílat. To je plně v kompetenci výkonných ředitelů programových okruhů. Pan Bezouška a jeho kolegové jsou zaměstnanci a nenesou za program jako celek odpovědnost. Předpokládám, že z jejich neprofesionálního chování, kdy poskytují veřejnosti nepravdivé informace, budou vyvozeny patřičné důsledky. To je v kompetenci jejich nadřízených.
(Ladislav Šticha, tiskový mluvčí České televize, 9. června 2011)


V tuto chvíli jde pravděpodobně o nejkonkrétnější zprávu, kterou k otázce pořadu Nedej se můžeme získat. Zatím se potvrzuje, že pořady Nedej se a Přidej se projdou určitou změnou, podle uvedených sdělení není jejich podoba jasná, ačkoliv oficiální vyjádření říkají, že by měly být zachovány i jako pořad aktuální publicistiky. Sledujte i nadále "příběhy ohrožené přírody", osud pořadu Nedej se a úpravy, které jej čekají.

Vývoj reakcí na dopis Arniky a Zeleného kruhu

1) Dopis Arniky a Zeleného kruhu ze dne 6. června, adresovaný generálnímu řediteli České televize Jiřímu Janečkovi, řediteli vývoje programu a programových formátů Andrea Majstorovičová, řediteli programových okruhů Radku Žádníkovi, šéfdramaturgyni Centra publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání České televize Janě Škopkové, Radě ČT a na vědomí Radě pro rozhlasové a televizní vysílání

Vážení,

dozvěděli jsme se, že od podzimu tohoto roku se ve vysílacím schématu České televize již dále nepočítá s pořady Nedej se a Přidej se. Znepokojilo nás to, neboť ekologický pořad „Nedej se" je jediným pořadem svého druhu v České republice, jedinečným svou formou, rozpětím témat a prostorem, který dává jejich zpracování. Jeho zrušením by přišlo české publikum o pořad, který jako jediný v českém mediálním prostředí plní veřejnou službu poskytováním významného prostoru pro rozbor konkrétních a specifických environmentálních problémů v širších souvislostech. Jemu podobná platforma neexistuje v tištěných ani audiovizuálních médiích u nás.

Jiný formát, který by již neměl charakter aktuální publicistiky, nemůže funkci tohoto pořadu splňovat. Populárně naučné formáty ani nadčasové dokumenty jej nemohou nahradit, neboť nebudou schopny reagovat na aktuální společenské problémy a neumožní popis skutečných „příběhů ohrožené přírody" ani syntetické pojetí informací od jednotlivostí k systémovým nedostatkům.

Z vlastní zkušenosti víme, že za dobu své existence pořad „Nedej se" umožnil upozornit na stovky případů ohrožení či ničení přírody a pomohl tak mnoha občanům ve snaze chránit jejich životní prostředí. Příkladem z poslední doby mohou být kauzy rozšíření skládky v Ďáblicích, problémy spojené s výstavbou tunelu Blanka či případ zamýšleného kácení mnoha stromů v Orlických horách. Současně pořad pomáhá podobným problémům předcházet a poskytuje rady lidem, kteří se ocitli v podobné situaci.

Úvahy o rušení pořadu „Nedej se" jsou o to varovnější, že přicházejí v době, kdy jsou připravovány návrhy na omezení práva veřejnosti na účast v rozhodování, v době, kdy ochrana životního prostředí bývá relativizována a nad její význam jsou povyšována ekonomická hlediska průmyslu.

Věříme, že při vědomí si poslání média veřejné služby zvážíte změny v programovém schématu a zachováte pořad Nedej se, který je jedním z těch, jimiž Česká televize může dokládat své veřejnoprávní zaměření.

Za Arniku
Martin Skalský, předseda sdružení Arnika

Za Asociaci ekologických organizací Zelený kruh
Júlia Sokolovičová, ředitelka Zeleného kruhu

2) V reakci na náš níže uvedený dopis jsme obdrželi odpověď od tiskového mluvčí Ladislava Štichy:

jménem České televize se chci velmi důrazně ohradit proti kampani, kterou Vaše organizace rozjela proti České televizi. Na základě smyšlené informace, kterou dokonce ani neopatřujete konkrétním zdrojem ( Česká televize je poněkud obecné), vyzýváte diváky, aby protestovali proti zrušení pořadů Nedej se a Přidej se. Problém tkví v tom, že tyto pořady Česká televize neruší a nikdy ani neměla v úmyslu je rušit, protože je považujeme za službu veřejnosti, kterou dle ohlasů diváků děláme minimálně v totmto případě na výbornou. Rád bych Vás proto požádal, abyste co nejdříve nesmyslnou kampaň proti neexistující hrozbě zrušili a uvedli šířené dezinformace na pravou míru. Vaše nešťastná aktivita způsobila, že je ČT nyní doslova zavalena obrovskou spoustou protestů vycházejících z Vaší výzvy. Je Vaší povinností tuto akci zastavit. Věřím, že pochopíte naše rozčarování, byť má Vaše akce i nepochybný pozitivní prvek, protože tolik výrazů chvály od tolika diváků se už dlouho některému z pořadů České televize nedostalo. Pokud budete mít někdy v budoucnu poddobné informace z tajemného zdroje, tak neváhejte a kontaktujte mě, abychom předešli zbytečnému poprasku.

Ladislav Šticha, tiskový mluvčí

3) Informace o uvažovaném rušení pořadu máme přímo od tvůrců pořadu, pro nás důvěryhodných zdrojů (a to například včetně informací, že pro měsíc září nejsou vyčleněny výrobní kapacity pro výrobu dalších dílů), proto jsme mluvčímu ČT zaslali následující e-mail:

Děkujeme Vám za odpověď na náš dopis. Velmi nás těší, že si jste natolik vědomi kvalit a hodnoty pořadů „Nedej se" a „Přidej se" a také jsme rádi, že jsme Vám mohli zprostředkovat řadu pozitivního ohlasů na Váš pořad.

Informaci o tom, že pořad „Nedej se" nemá být od podzimu tohoto roku v programovém schématu (tj. má být zrušen), má Arnika z několika pro nás důvěryhodných zdrojů a přímo od tvůrců pořadu. To je ostatně uvedeno i na webové stránce, na níž o otevřeném dopise zaslaném České televizi informujeme.

Dopis a následná výzva našim příznivcům, kteří stejně jako my chtějí zachování „Nedej se", nejsou v žádném případě protestní akcí proti České televizi, ani žádnou kampaní. Velmi nás mrzí tato interpretace. Jsou občanskou iniciativou, která vyjadřuje podporu unikátnímu dokumentárnímu cyklu, který naplňuje funkci veřejné služby ČT. Důvody jsme přesně formulovali v dopise. Jsou vyjádřením podpory tomuto pořadu a pokud jsou nějakým protestem, tak pouze proti jeho zrušení.

Pokud je tomu tak, jak píšete a pořad „Nedej se" Česká televize nehodlá rušit, budeme rádi, když na tuto naši iniciativu navážete jasným sdělením, že pořad „Nedej se" dále pokračuje v nezměněném formátu, tj. v září se můžeme těšit na jeho další nové díly, nebo jaké konkrétní změny jej čekají.

4) Jako odpověď jsme 7. června získali následující vyjádření:

"Pořady Nedej se a Přidej se budou pokračovat a budou nadále především aktuálně publicistickým formátem, tak jak ho diváci znají. V žádném případě nedojde k omezení kritičnosti pořadu ani odvahy tvůrců odhalovat nešvary. Pořady Nedej se a Přidej se jsou mezi desítkami pořadů, které by měly doznat formální úpravy, aby mohly být po letech ještě více aktraktivní. Žádný pořad není možné vysílat v nezměněné podobě desítky let. Výjimkou je snad jen Večerníček a i ten už má dnes svojí HD podobu. Jakákoliv obava ze ztráty těchto pořadů tedy není na místě."


 contact_facebook

Banner-stika

Sledujte nás: