Nehledě na zákon o svobodném přístupu k informacím zůstává Metropolitní plán tajemstvím

15.12.2015 - Praha | Tiskové zprávy
Ilustrační fotografie
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) před časem odmítl Arnice vydat návrh Metropolitního plánu Prahy (MPP) na základě vlastního výkladu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Nehledě na komplexnost právních formulací vyplývají z argumentace IPR v této věci dvě podstatně problematická stanoviska. Zaprvé IPR připouští, že při zpracovávání plánu prakticky hledá veřejný zájem s minimální reálnou účastí veřejnosti. Zadruhé pro zamítavé stanovisko argumentuje tím, že vydání informací na základě zákona č. 106 by mohlo jiné zástupce veřejnosti znevýhodnit. Jak vyplývá z dnes zveřejněného zamítavého stanoviska Odboru územního rozvoje na podobný dotaz pražského zastupitele Mikuláše Ferjenčíka z Pirátské strany, MPP zůstává tajemstvím i po předání magistrátu.

„Argument, dle kterého by vydání informací na základě zákona o svobodném přístupu veřejnosti k informacím mohlo jiné zástupce veřejnosti znevýhodnit, se může z určitých právních hledisek zdát korektní, ale z praktického hlediska jej považujeme za absurdní. Jak jinak také tento stav vnímat? Části veřejnosti, která se aktivně snaží být informovaná, je upřen k informacím přístup, protože by pak mohla být informovanějším než ta část veřejnosti, která o informace zájem neprojevuje. Nakonec pak raději neví nikdo nic. Tedy kromě zodpovědných institucí,“ komentuje situaci mluvčí Arniky Jan Vávra.

Podívejte se na rozhodnutí IPR >>

Další problematický bod souvisí s interpretací „veřejného zájmu“. IPR připouští, že je ustanoveními správního řádu povinován zpracovávat návrh Metropolitního plánu právě ve veřejném zájmu. To má být ale zajištěno pouze dílčími konzultacemi s městskými částmi - prakticky jde tedy o hledání veřejného zájmu bez plnohodnotné účasti veřejnosti.

Obdobnou žádost, tentokrát ale na Odbor územního rozvoje magistrátu, podal 30. listopadu i pražský zastupitel Mikuláš Ferjenčík (ČPS). Ukázalo se, že návrh MPP zůstává nepřístupný i zastupitelům města. Jak přitom uvádí zastupitelský klubu Pirátů ve své tiskové zprávě: „Zastupitel hl. m. Prahy má dle zákona o hlavním městě Praze, právo na informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, nestanoví-li zákon jinak.“

Arnika nechce bezpředmětně útočit na pochopitelně obezřetné instituce, zpochybňovat komplikovanost právních procesů souvisejících s poskytováním informací ani poškozovat projekt zásadního významu, kterým Metropolitní plán dozajista je. Právě kvůli vědomí jeho významu Arnika – Centrum pro podporu občanů dlouhodobě upozorňuje, že nedostatečné zapojení veřejnosti do primárních procesů vzniku návrhu může ve výsledku celý projekt ohrozit. Kdyby se zodpovědné instituce ve větší míře přiklonily k takovému výkladu zákona, který by napomohl otevřenosti a transparentnosti – mohly by z toho v budoucnu těžit všechny zúčastněné strany.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fonfnno.cz a www.eeagrants.cz

logo nros

  • Tiskový mluvčí: Jan Vávra, jan.vavra@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí