Některé papírové košíčky na muffiny obsahují nebezpečné látky

13.11.2012 - PRAHA | Tiskové zprávy
Ilustrační foto
Wikimedia Commons
Vůně čerstvého cukroví, nadýchané muffiny, ale i hormonální nerovnováha a vývojové problémy. To všechno se podle zjištění sdružení Arnika může pojit s pečením a pomůckami, které při něm běžně používáme. Ekologická organizace nechala v celkem dvaceti různých výrobcích pro snadnější pečení - v pečicích papírech (11 vzorků) a papírových košíčcích na muffiny (9 vzorků), v laboratoři Ústavu chemie a analýzy potravin Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) zjistit, zda neobsahují problematické látky. Zatímco pečicí papíry vyšly z tohoto testu dobře, zakousnout se do čerstvého muffinu může být problém. Některé papírové nádobky totiž obsahují takzvané polyfluorované surfaktanty (1). Analýzu provedla Vysoká škola chemicko-technologická.

„Pomůcky na pečení jsme nakoupili v Praze v běžné obchodní síti. V nadpoloviční většině muffinových košíčků pak zjistila laboratoř VŠCHT problematické látky. Výzkum zadala Arnika. Tyto chemikálie nám sice usnadňují pečení, protože se díky nim těsto na papír nelepí, ale zároveň je třeba vzít v úvahu, že se jedná o látky, jež představují potenciální riziko pro lidské zdraví. Jsou totiž v přímém styku s jídlem a problém je, že se do něj podle nejnovějších studií mohou uvolňovat. Některé polyfluorované surfaktanty jsou spojovány s poruchami hormonální rovnováhy nebo negativním vlivem na vývoj organismu,“ říká odbornice ze sdružení Arnika a koordinátorka Pracovní skupiny mezinárodní sítě IPEN pro dioxiny, PCB a odpady Mgr. Jitka Straková.

Lidé by měli při svém nákupu upřednostnit klasické plechové formičky na muffiny, které je možno opakovaně použít, před jednorázovými výrobky. Nejen že se jedná o zdraví bezpečnější alternativu, ale navíc nebudeme při každém zakousnutí do muffinu zbytečně produkovat odpad.

Tabulka uvádí výrobky, které obsahují nebezpečné látky:

Název výrobku Výrobce Cena
Košíčky Profissimo DM drogerie markt, Karlshruhe, Německo 25,00 Kč
Košíčky Ekoz - větší růžové není uveden 55,00 Kč
Košíčky Ekoz - menší s muchomůrkami není uveden 55,00 Kč
Košíčky Party Wimex s.r.o., Boumovská 72, Náchod 11,00 Kč
Košíčky - Goba Goba, s.r.o., U Vápenice 185, Beroun 4 25,00 Kč

Analyzované látky, takzvané PFAS, se už dnes vyskytují po celé Zemi. Mezinárodní studie pak za alarmující označují fakt, že se toxické produkty těchto látek našly i v mateřském mléce (2).

Lidé tyto látky využívají proto, že odpuzují vodu i olej a jsou tepelně velmi stabilní. Proto se na ně nelepí těsto při pečení, používají se ale i v krabicích na pizzu nebo v sáčcích na popcorn do mikrovlnky. Zdrojů, odkud se mohou dostat do těla je tedy více.

Že jde o významný problém, dokazuje zájem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o tyto chemikálie. Úřad upozornil na nutnost sledovat tyto látky v potravinách a v materiálech, které s potravinami přichází do kontaktu. Cílem je zejména zjistit, jak moc jsou lidé těmto látkám vystaveni (3).

V mezinárodním srovnání nejsou výsledky příliš lichotivé. Při zkoumání 71 vzorků z celého světa byly problematické látky obsaženy jen ve dvou pečicích papírech a čtyřech muffinových košíčcích (4).


Poznámky pro editory:

(1) Jedním z hlavních zástupců polyfluorovaných surfaktantů (PFS) používaných v papírových obalech potravin je skupina polyfluoroalkylfosfátových surfaktantů (PAPS, tzn.mono, di, triPAPS). Mezi další zástupce této skupiny patří thioestery kyseliny fosforečné, tzv. S-diPAPS, a SN-diPAPS. Nedávné studie potvrdily migraci diPAPS z potravinářského papíru do potravin a potravinových simulantů v řádech μg/kg. Ty potom mohou představovat potenciální riziko pro člověka jako takové, případně po hydrolýze na fluorotelomerními alkoholy (FTOH). Kromě toho se FTOH mohou dále biotransformovat na perfluorokarboxylové kyseliny (PFCA), u nichž byl prokázán toxický potenciál související s poruchami hormonální rovnováhy nebo negativním vlivem na vývoj organismu. Přítomnost diPAPS nebo jejich degradačních produktů, jako jsou zmiňované PFCA, byla zjištěna vedle různých složek životního prostředí i v mateřském mléce a krevním séru člověka.
Dokládají to studie:

  • Begley TH, White K, Honigfort P, Twaroski ML, Neches R, Walker RA (2005), Perfluorochemicals, potential sources of and migration from food packaging. Food Additives and Contaminants, 22(10):1023–1031, 9.
  • Begley TH, Hsu W, Noonan G, Diachenko G (2008), Migration of fluorochemical paper additives from food-contact paper into foods and food simulants. Food Additives and Contaminants A, 25(3):384–390.
  • D’eon JC, Mabury SA (2007) Production of perfluorinated carboxylic acids (PFCAs) from the biotransformation of polyfluoroalkyl phosphate surfactants (PAPS): exploring routes of human contamination. Environmental Science and Technology, 41(13):4799–4805.
  • D’eon JC, Crozier PW, Furdui VI, Reiner EJ, Libelo EL, Mabury SA (2009) Observation of commercial fluorinated material, the polyfluoroalkyl phosphoric acid diesters, in human sera, waste-water treatment plant sludge, and paper fibers, Environmental Science and Technology, 43(12):4589–4594.

(2) Studie, která toto zjištění přinesla, je D’eon JC, Crozier PW, Furdui VI, Reiner EJ, Libelo EL, Mabury SA (2009) Observation of commercial fluorinated material, the polyfluoroalkyl phosphoric acid diesters, in human sera, waste-water treatment plant sludge, and paper fibers, Environmental Science and Technology, 43(12):4589–4594.

(3) Dokumenty, ze kterých to vyplývá, jsou na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:FULL:EN:PDF (staženo dne 20.1.2012).

(4) Výsledky mezinárodní studie
Z celkového počtu 71 vzorků (59 pečících papírů, 12 muffinových košíčků) bylo jen ve 2 pečících papírech a ve 4 muffinových/cukrářských košíčcích kvantifikována minimálně jedna látka ze sledovaných skupin PFS  (polyflourované surfaktanty) a jejich degradačních produktů.
V případě FTOH byl jen jeden vzorek pozitivní na přítomnost těchto látek. Jednalo se o košíček zakoupený v Pákistánu původem z Číny. Vedle FTOH byly v tomto vzorku kvantifikovány PFCA.
Dalším vzorkem pozitivním na PFCA byl opět košíček, tentokrát zakoupený v Nigerii pod názvem Falcon cake cups vyráběný společnosti Falcon U.A.E.
Posledním pozitivním potravinářským materiálem na přítomnost PFCA (konkrétně PFOA) byl opět košíček zakoupený v Kanadě vyráběný společností Titan Baking Cups (Giant, Quality 80). Vedle PFOA byl v tomto vzorku, jako jediném ze všech 71 kontaktních materiálů potravin, detekován PFOS.
PAPS byly kvantifikovány ve 3 pečících papírech (z Polska, Německa a Slovenska) a 1 košíčku s názvem Cake Mate – Disney Winnie the Pooh Cups původem z Kanady.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí