Německo svůj program předcházení vzniku odpadů už má

16.9.2013 - NĚMECKO / ČR | Novinky
Ilustrační foto - Jak efektivně předcházet vzniku odpadu? Stačí se zaměřit na správné cíle
Zatímco Německo svůj program předcházení vzniku odpadů schválilo už 31. července 2013, ten českých je v nedohlednu. Přitom připravený a schválený musí být do 12. prosince 2013. Díky zpoždění máme ale možnost se z německého plánu poučit – ten navrhuje třeba prosazování menší produkce odpadu při výrobě zboží, zvýšení tlaku na delší životnost výrobků, design umožňující opravy nebo zohlednění prevence vzniku odpadu při veřejných zakázkách. Program doporučuje také zavádění motivačních plateb podle objemu či množství odpadu, což prosazuje i Arnika v petici Co vytřídíš, neplatíš.

Motivační platby jsou totiž jedním z klíčových opatření, která vedou ke snižování produkce odpadů. Německo díky tomu dnes produkuje o jednu třetinu směsného komunálního odpadu méně než ČR (a nejlepší regiony v Německu produkují dokonce do 60 kg směsného komunálního odpadu na 1 osobu a rok, u nás je to přes 220 kg). To je jeden z důvodů, proč zavedení motivačních plateb prosazuje i Arnika.

Produkci odpadů lze snížit ve výrobě, službách, ve veřejné správě i doma. Ve výrobě se lze zaměřit nejen na menší produkci odpadů z výroby. Například design výrobků má zaručovat jejich opravitelnost, dostatečně dlouhou životnost (na rozdíl od minulosti, kdy výrobci hledali cesty k tomu, aby výrobek rychleji zestárnul a bylo ho nutné nahradit – uměle zvýšit spotřebu) a recyklovatelnost. Distribuce zboží se zase může zaměřit na efektivnější využívání produktů (pronájem zboží, které užíváme omezeně, omezení produkce zboží na jedno použití).

Německý program definuje hlavní cíl a tři podcíle a obsahuje celkem 34 opatření, které by měly k naplnění cílů přispět. Hlavním cílem je oddělení hospodářského růstu od produkce odpadů a jejich dopadu na zdraví a životní prostředí. Program tak má přispět k naplnění německého plánu pro roky 1994 až 2020, jehož cílem je zdvojnásobit produktivitu (využití) materiálových zdrojů při tvorbě hrubého domácího produktu. Podcíle jsou zaměřeny na snižování produkce odpadů a jejich škodlivých účinků na zdraví a životní prostředí včetně snižování množství nebezpečných látek v materiálech a výrobcích.

Předcházení vzniku odpadů se stane i jedním z kritérií při zadávání veřejných zakázek. Tento bod si na starost vzala přímo německá spolková vláda. Ta také zaštítí evropský týden pro recyklaci, který je považován za vlajkovou loď prevence v EU. Kromě toho podpoří vzdělávání, poradenství a komunikace v této oblasti. Na úrovni EU prosazuje prevenční opatření v rámci připravované směrnice o ekodesignu.

Všechny země Evropské unie musí prevenční plán připravit a schválit do 12. prosince 2013. Vyplývá to z do?uri=oj:l:2008:312:0003:0030:cs:pdfČlánku 29 rámcové směrnice o odpadech č. 98/2008, vlády to tedy vědí už pět let. V řadě zemí bylo na toto téma zpracováno mnoho zajímavých studií. Předcházení vzniku odpadu se totiž týká prakticky všech oblastí lidské činnosti (podobně jako úspory energie).

Zdroj: http://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/abfallpolitik/abfallvermeidung/

Banner-stika

Sledujte nás: