Nepovolené kácení v Čelákovicích

Středočeský kraj, 2009 | Kauzy - Stromy | Aktualizováno 28.11.2011
Zdroj: www.celakovice.org
Odbor životního prostředí Městského úřadu v Čelákovicích vydal ve středu 11. března 2009 v interním oznámení záměr pokácet 22 ze 27 stromů podél chodníku v Sedláčkově ulici, a to v režimu havarijního kácení. Pokud by se mu podařilo vykácet alej tímto způsobem, zjevně by pochybil hned z několika důvodů. Především se jedná o neznalost zákona o ochraně přírody a krajiny při výkladu tzv. havarijního kácení, kterého se obecní úřady velice často dopouštějí.

Tento názor Arniky potvrdila i přivolaná Česká inspekce životního prostředí, která v pátek 13. března 2009 záměr kácení pozastavila.

„Kácení jsme v tuto chvíli pozastavili také z důvodu právně chybného postupu Městského úřadu Čelákovice, který nepostupoval v souladu se správním řádem,“ potvrdila RNDr. Kateřina Zelenková z České inspekce životního prostředí. Úřad může rozhodnout pouze na žádost vlastníka, tedy samosprávy města. Inspekce při předběžném místním šetření navíc zjistila, že podmínky pro havarijní kácení splňují pouze asi 3 stromy z celé aleje, a režim havarijního kácení celé aleje zde tedy rozhodně není na místě.

Havarijní režim kácení lze ze zákona uplatnit pouze při bezprostředním ohrožení života nebo majetku značného rozsahu. V takovém případě - z důvodu nebezpečí z prodlení - nepotřebuje vlastník dřevin povolení, pouze dodatečné oznámení.

Jak potvrzuje Helena Babická, členka výboru místního občanského sdružení Naše Čelákovice, které tamní situaci dlouhodobě sleduje, město se tímto způsobem postupně zbavuje zeleně, o niž je třeba se starat: „Stejný záměr platí i pro skupinu osmi vzrostlých stromů za budovou ČSOB v Čelákovicích, z nichž chce úřad vykácet sedm“.

To, že pohled obecních úřadů na zeleň nebývá objektivní, vyplývá i ze způsobu zadávání znaleckých posudků. Setkáváme se především s tím, že vlastník – samospráva – zadává znalecké posudky z hlediska potenciálního ohrožení bezpečnosti a z nich si automaticky vybírá to nejradikálnější řešení – pokácení stromu. Výjimečně posudky zohledňují důležité funkce zeleně a celkový pohled na ni.

I v tomto případě se podle Inspekce jedná o tendenční výklad navíc jednostranně zadaného znaleckého posudku. „Posudek, který vznikl v únoru – tedy v období vegetačního klidu - jen stěží posoudí celkovou vitalitu stromořadí,“ konstatovala Kateřina Zelenková.

Další informace jsou také na webu Občanského sdružení Naše Čelákovice: http://www.celakovice.org/

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Stromy vypravují
Objednejte si knihu s příběhy o lidech a stromech za příznivou cenu.…
298 Kč Vstoupit do e-shopu