en ru


Nespalujte doma plasty, upozorní leták obyvatele několika obcí na Ústecku

20.12.2011 - ÚSTECKÝ KRAJ | Novinky
foto: Jan Losenický, Arnika
Právě v těchto dnech, kdy Ústecký kraj často trápí smogové situace, dostanou obyvatelé Ludvíkovic do schránek informační leták k tématu spalování odpadů v domácích topeništích.

,,Distribucí letáků přímo do domácností reagujeme na špatné ovzduší v kraji. Věříme, že informace o tom, jak se spalování nevhodného odpadu podílí na této situaci, přispějí k jejímu zlepšení. Letáky nabízíme i dalším obcím, z nichž některé o ně již projevily zájem," uvedl koordinátor projektu Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům v Ústeckém kraji Kamil Repeš ze sdružení Arnika.Dnes a denně slyšíme, že jsou na různých místech naší republiky překračovány limity pro polétavý prach (PM10). Ne všichni si ale uvědomují, že kromě hlavních původců, jakými jsou průmysl a automobilová doprava, mohou být významným zdrojem tohoto znečištění také domácí topeniště.

Z letáku nazvaného ,,Čím topíte, to dýcháte" se občané například dozví, jak mít doma teplo a neznečišťovat přitom zbytečně ovzduší nebo jak se bránit proti sousedovi, který je obtěžuje kouřem z komína.,,Topná sezóna je opět v plném proudu a tento informační materiál přijde jistě občanům vhod. Většina lidí zřejmě ví, že pálit plasty nebo pneumatiky je zdraví škodlivé, ale málokdo možná tuší, že podobně nebezpečné je i spalování starého nábytku nebo nápojových kartonů," vysvětlil Kamil Repeš a dodal: ,,Náš leták by měl pomoci lidem lépe se orientovat v této problematice. Dodržování uvedených rad ocení i sousedé těch občanů, kteří topí tuhými palivy."

Distribuci informačních letáků do schránek předcházela dotazníková anketa. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem Ludvíkovičtí vytápějí své příbytky, a co by se dalo vylepšit, aby emise z domácích topenišť byly co nejnižší. V dotazníku lidé nalezli i otázky typu, zda pravidelně provádějí údržbu a revizi kotle nebo zda spalují kromě povoleného paliva také odpad. ,,Tyto otázky jsou sice dost osobní, ale jelikož byl dotazník anonymní, věříme, že lidé odpovídali podle skutečnosti. Na základě dat z dotazníků a informací od obce vyhodnotíme situaci a s pomocí specialistů na danou problematiku navrhneme pro obec opatření, která mohou vést ke snížení zatížení obce emisemi z lokálních zdrojů vytápění," dodal Repeš.

Ludvíkovice byly vybrány proto, že se jedná o malou obec v Ústeckém kraji, kde lidé vytápí své domy převážně vlastními zdroji vytápění a během topné sezóny se potýkají právě s problémy lokálního znečištění ovzduší.

,,V rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům jsme také vytvořili pro obce sérii informačních textů o rizicích spalování odpadů či nekvalitních paliv a o správném vytápění. Materiály lze využít například v obecních zpravodajích nebo na webových stránkách. Ohlasy obcí byly velmi pozitivní," řekla vedoucí projektu Vendula Krčmářová z Arniky. Na začátku roku Arnika také zveřejnila animovaný klip ,,Čím topíte, to dýcháte", který je ke stažení na stránkách Arniky.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha