#Spolana

Úniky nebezpečných chemikálií si občas vynutí evakuaci obyvatel

Přehled havárií v průmyslových závodech v České republice, které vedly k evakuaci nebo ohrožení či zranění zaměstnanců a okolních obyvatel od roku 1997.

Případ továrny v Midlandu jakoby Spolaně z oka vypadl

Případ továrny v Midlandu jakoby Spolaně z oka vypadl

Americký novinář Andy Grimm nedávno otiskl v The Saginaw News příběh farmářů z okolí chemičky Dow Chemicals v Midlandu. Připomněl nám osudy lidí z okolí Spolany Neratovice , a...

Výroba PVC je spojena s úniky rozsáhlé škály toxických látek

PVC - na první pohled běžně používaný materiál ve stavebnictví, jako podlahová krytina, ale také na obaly potravin a ve zdravotnictví. Již déle se diskutuje o jeho nebezpečnosti...

Proč by nás i Vás měla zajímat Stockholmská úmluva

Proč by nás i Vás měla zajímat Stockholmská úmluva

Žijeme-li svůj každodenní život, zákony nás většinou začnou zajímat až v momentě, kdy se nás bezprostředně dotýkají. Mezinárodní úmluvy jsou na tom ještě hůře, většinou se nám...

Juščenko, Spolana a vánoční ryba

Viktor Juščenko byl otráven dioxiny a onemocněl chlorakné, které znetvořilo jeho tvář. V jeho krvi naměřili druhou nejvyšší hladinu těchto toxických látek. Tato zpráva prolétla...

Rtuť

Rtuť je velmi toxická látka, jejímž vlivem dochází ke zničení či porušení struktury bílkovin v buňkách. Organické sloučeniny rtuti mají mimořádně velkou schopnost hromadit se v...

Výzva Arniky řediteli Spolany Neratovice Ing. Miroslavu Kulihovi

Arnika vyzvala ředitele Spolany ke krokům, jež by snížily úniky rtuti ze Spolany Neratovice do životního prostředí. Ročně se jedná o stovky kilogramů tohoto jedovatého těžkého...

Spolana Neratovice reaguje na článek Český Agent Orange

Ze Spolany Neratovice jsme již před časem dostali e-mail obsahující následující připomínky k článku Český Agent Orange a rádi jej zveřejňujeme, protože jistě obohatí vaše...

Český Agent Orange

Dějištěm "havárie", která trvala téměř čtyři roky bylo socialistické Československo šedesátých let, konkrétně tehdy nově otevřená výrobna chlorovaných fenolů ve Spolaně...

Výsypka lomu Hájek se v šedesátých letech stala odkladištěm chemického odpadu ze Spolany Neratovice

Česká ekologická společnost a sdružení Arniky vydaly v roce 2003 studii "Lindan - pesticid pro černou listinu", která mimo jiné zahrnovala bližší dostupné informace o ekologické...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě