#Spolchemie

Měření Arniky odhalilo, že ze Spolchemie nekontrolovaně uniká rtuť

Z areálu ústecké Spolchemie nekontrolovaně unikají emise rtuti a nikdo systematicky nemapuje kudy. Lidé, kteří procházejí kolem továrny, jsou tak vystaveni působení této toxické...

Krajský úřad vydal povolení provozu, který produkuje v České republice nejvíce hexachlorbenzenu

Krajský úřad vydal povolení provozu, který produkuje v České republice nejvíce hexachlorbenzenu

Krajský úřad ústeckého kraje vydal integrované povolení pro provoz Spolchemie , který je podle Integrovaného registru znečišťování největším a jediným producentem odpadů...

Spolchemie nemá plán na snižování produkce hexazbytků. To je v rozporu se Stockholmskou úmluvou.

Ústecká Spolchemie při projednávání žádosti o vydání integrovaného povolení pro provoz Epitetra přiznala, že nemá akční plán na snižování produkce nebezpečných odpadů – tzv....

Ministerstvo životního prostředí navrhuje zrušit informování veřejnosti o toxických látkách v odpadech

Ministerstvo životního prostředí připravilo návrh zákona, kterým dojde k omezení současného integrovaného registru znečišťování . Pokud bude nový zákon přijat, veřejnost se opět...

Lídři většiny stran na Ústecku nebyli schopni odpovědět, jak řešit ekologické problémy kolem Spolchemie

Sdružení Arnika oslovilo (1) lídry sedmi politických stran (2) v Ústeckém kraji s konkrétními otázkami týkajícími se vlivu Spolchemie na životní prostředí. Kandidáti jednotlivých...

Rozšiřování provozů Spolchemie a společnosti Epispol zvýší emise toxických látek

Dceřiná společnost Spolchemie Epispol, a.s. hodlá rozšířit výrobu nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic (NMEP) (1) o dalších 30 000 tun za rok. Celková roční kapacita by tak v...

REACH přinese větší klid do Ústí nad Labem

V areálu Spolchemie se každý den pracuje s velmi nebezpečnými chemikáliemi. Je zde uskladněno na 137 druhů látek s nebezpečnými vlastnostmi o celkovém objemu 9264 tun. Havárie...

Plán ke snížení kontaminace prostředí byl schválen vládou

Vláda České republiky na svém včerejším zasedání odsouhlasila Národní implementační plán Stockholmské úmluvy (1) pro naši zemi.

MŽP uznalo námitky občanských sdružení a zrušilo povolení pro „Provoz EPITETRA“ Spolchemie

Ministerstvo životního prostředí zrušilo integrované povolení pro „Provoz EPITETRA“, které ústecké Spolchemii v květnu vydal Krajský úřad Ústeckého kraje. Proti tomuto vydanému...

Arnika vyzvala politiky: Zasaďte se o bezpečný provoz Spolchemie

Sdružení Arnika se včera obrátilo otevřeným dopisem na ministra životního prostředí Libora Ambrozka, hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce a primátora města Ústí nad Labem Petra...

Krajský úřad povolil provoz, který je zdrojem úniků toxických látek

Krajský úřad povolil provoz, který je zdrojem úniků toxických látek

Krajský úřad Ústeckého kraje vydal integrované povolení pro zařízení Spolchemie „Provoz EPITETRA“. Sdružení Arnika a Občanská liga Ústí nad Labem (1) se proti vydanému povolení...

Arnika vyzvala EuroChlor, aby skončil se zamořováním Evropy rtutí

Nechceme jíst vaši rtuť. Transparenty s tímto nápisem dnes ráno čekaly na členy semináře EuroChloru. To je společenství, které sdružuje evropské chemičky vyrábějící chlor. Patří...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe