#Spolchemie

Místa poznamenaná Spolchemií: Horké místo číslo 4 - skládka Všebořice

Skládka průmyslových odpadů Všebořice – Podhoří, která se nachází na místě dobývacích prostor po povrchové těžbě uhlí v Užíně a Podhoří, je dalším místem, které ovlivnila ústecká...

Průmyslové čistírenské kaly ze Spolchemie skončily v Podkrkonoší

Průmyslové čistírenské kaly ze Spolchemie skončily v Podkrkonoší

Bývalé černouhelné doly v okolí Lampertic na Žacléřsku jsou dalším místem, které bylo poznamenáno výrobou ve Spolchemii spojenou s produkcí nebezpečných chemických látek....

Místa poznamenaná Spolchemií: Horké místo číslo 2 - skládka Chabařovice

Chabařovice , město mezi Ústím n. Labem a Teplicemi, nacházející se na soutoku Ždírnického a Podhorského potoka, je dalším místem, kde lze nalézt toxické stopy působení ústecké...

Spalovna v Prostějově dováží ze Spolchemie k pálení nebezpečný hexachlorbenzen

Spalovna v Prostějově dováží ze Spolchemie k pálení nebezpečný hexachlorbenzen

Prostějov leží od Ústí nad Labem 360 kilometrů. I na tak vzdáleném místě lze vysledovat vliv ústecké chemické továrny Spolchemie . Je zde totiž umístěna spalovna nebezpečných...

Toxická ignorance – nebezpečné popílky ze spaloven jako výrobek

Spalovna TERMIZO již třetím rokem přidává popílky z čištění spalin do škváry a z této směsi vyrábí takzvaný SPRUK. Certifikací na stavební výrobek obchází spalovna vyhlášku MŽP...

Kandidáti Arniky na Ropáka 2002

Na titul Ropák roku 2002 sdružení Arnika nominovalo tyto kandidáty:

Toluen

Toluen je hořlavina 1. třídy. Rizika spojená s jeho používáním vyniknou především při požárech. V chemických továrnách v centrech měst, ale i při požárech různých skladů....

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe