Odklad sanace Pozďátecké skládky ohrožuje spodní vody

Zástupce firmy ICKM Real Estate nesouhlasí s informacemi, které občanská sdružení o firmě publikují. Podle jeho tvrzení se např. situace v Pozďátkách zlepšila. Tato situace není...

Rozhodnutí o jezech odloženo

Vláda dnes odložila rozhodnutí o stavbě jezů Prostřední Žleb a Malé Březno. Důvodem rozhodnutí vlády bylo, že do materiálu předloženého meziresortní komisí nebyly zapracovány...

Zaměstnanci MŽP poctivě třídí odpad z kanceláří

Více než 50 % komunálního odpadu, který v roce 2003 vznikl v rámci každodenní práce zaměstnanců ministerstva životního prostředí (MŽP) se dostalo k recyklaci. Ze 63 tun...

Krajský úřad zveřejnil výsledky studie dioxinů v krvi mužů z Lysé nad Labem

Krajský úřad Středočeského kraje dnes zevrubně zveřejnil výsledky studie Státního zdravotního ústavu v Ostravě hodnotící zatížení prostředí v Lysé nad Labe toxickými látkami....

Publikace o památných stromech v Lysé nad Labem

Občanské sdružení Lysin vydalo ve spolupráci s Centrem pro podporu občanů sdružení Arnika publikaci o památných stromech. Publikace obsahuje barevné fotografie a informace o...

Hospodářské noviny o případu stavení zamořeného DDT

Hospodářské noviny o případu stavení zamořeného DDT

Hospodářské stavení v Lubech u Klatov , které rodina Rychtaříkových dostala před deseti lety v restituci, vypadalo na první pohled jako nové. Bylo čerstvě vybílené a podlahy...

Ministryně zrušila rozhodnutí Hlavního hygienka v kauze Spolana

Jak uvedl Econnect, ministryně zdravotnictví na základě odvolání Ekologického právního servisu (EPS) zrušila rozhodnutí Hlavního hygienika ČR, který odmítl zpřístupnit informace...

Mezinárodní zakotvení práv občanů v oblasti životního prostředí - Aarhuská úmluva byla schválena

Jak uvedl Econnect, významnou mezinárodní smlouvu, která zaručuje občanům právo na informace o životním prostředí, právo na účast v rozhodování a také právo na právní ochranu v...

Stovky míst v ČR zamořují jedy

Rodina Rychtaříkova dostala před deseti lety v restituci hospodářské stavení v Lubech u Klatov. Když však chtěla usedlost pronajmout, zjistila, že je objekt zamořen DDT a dalšími...

Děčín má za sebou první svoz tetrapaků

Svozová auta Severočeských sběrných surovin, která najezdila více než 300 kilometrů, odvezla z celého města 1093 oranžových pytlů o celkové hmotnosti 2,455 tuny. "Jsme rádi, že...

Zájemci o Unipetrol ukončili prověrku

Zájemci o Unipetrol ukončili prověrku

Jak uvedla Mf Dnes, zájemci o koupi většinového státního podílu v petrochemickém holdingu Unipetrol dnes ukončili hloubkovou kontrolu podniku. Nyní mají dva týdny na vypracování...

Arnika Broumov chrání žáby před auty

Arnika Broumov chrání žáby před auty

Broumovská pobočka sdružení Arnika se rozhodla pomoci obojživelníkům překonat nebezpečný úsek silnice při jejich každoročním tahu do rybníka Cígl u Broumova. Na velikonoční...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě