„Stavba jezů je v rozporu s mezinárodními závazky České republiky“

„Stavba jezů je v rozporu s mezinárodními závazky České republiky“

Jak uvedly Dopravní noviny, Poslanecká sněmovna na počátku prosince schválila novelu zákona o ochraně přírody, podle níž - pokud ji přijme Senát a podepíše prezident - bude možné...

Kdy zabezpečí skládku v Pozďátkách?

Kdy zabezpečí skládku v Pozďátkách?

MF Dnes uvádí, že provozovatel skládky v Pozďátkách neplní své sliby. Ze skládky blízko Třebíče dál a dál uniká slabá kyselina sírová. Firma, která ji v Pozďátkách provozuje ji...

Spotřeba je "ekologicky neudržitelná"

Spotřeba je "ekologicky neudržitelná"

Americké výzkumné středisko WorldWatch se sídlem ve Washingtonu varuje, že celosvětová spotřeba zboží a služeb vzrostla do té míry, že je z hlediska životního prostředí...

Aktivisté chtějí, aby Senát zavrhl Schlingův záměr stavět na Labi

Aktivisté chtějí, aby Senát zavrhl Schlingův záměr stavět na Labi

Jak uvedla ČTK, senátoři budou na schůzi, která začne 21. ledna, rozhodovat o budoucnosti unikátní říční nivy na dolním Labi. Pokud totiž schválí návrh exministra dopravy...

Kraj stále řeší problém stovek tun toxických odpadů u Milovic

Kraj stále řeší problém stovek tun toxických odpadů u Milovic

Jak uvedla ČTK, Středočeský krajský úřad zatím neúspěšně řeší problém 1850 tun odpadů s polychlorovanými bifenyly (PCB) , které leží v místě bývalé spalovny u Milovic na...

Ministerstvo povolilo bagrovat koryto Radbuzy v centru Plzně

Ministerstvo povolilo bagrovat koryto Radbuzy v centru Plzně

Jak uvedla ČTK, ministerstvo životního prostředí povolilo Povodí Vltavy vybagrovat v rámci odstraňování následků povodní z roku 2002 koryto řeky Radbuzy v centru Plzně. Protože v...

Arnika bude v Ústí nad Orlicí vystavovat, jak papírovat šetrně

Arnika bude v Ústí nad Orlicí vystavovat, jak papírovat šetrně

Umožňuje recyklace papíru snížit množství emisí skleníkových plynů? Bělí se u nás papír chlórem? Jaká je míra recyklace papíru v České republice? Proč ekologické organizace...

Výroba PVC je spojena s úniky rozsáhlé škály toxických látek

Výroba PVC je spojena s úniky rozsáhlé škály toxických látek

PVC - na první pohled běžně používaný materiál ve stavebnictví, jako podlahová krytina, ale také na obaly potravin a ve zdravotnictví. Již déle se diskutuje o jeho nebezpečnosti...

Průzkum vlivu dioxinů spalovny v Lysé je ohrožen

Průzkum vlivu dioxinů spalovny v Lysé je ohrožen

Podle ČTK se na radnici v Lysé nad Labem na Nymbursku zatím přihlásilo jen dvacet dobrovolníků, kteří by chtěli spolupracovat na studii o vlivu tamější spalovny nebezpečných...

HN: Recyklovaný papír zdraží, hrozí, že zájem o něj klesne

HN: Recyklovaný papír zdraží, hrozí, že zájem o něj klesne

Krajský úřad v Českých Budějovicích dosud používal většinu obálek či poznámkových bloků vyrobených z recyklovaného papíru . Po Novém roce se však může znovu vrátit k běžnému...

Ve Spolaně unikl oxid sírový

Ve Spolaně unikl oxid sírový

Jak uvedla ČTK, v neratovické chemičce Spolana včera dopoledne při plnění cisterny unikla sycená kyselina sírová, takzvané oleum. Z ní se vypařil oxid sírový . Vedení podniku...

Ekologové zahájili kampaň proti spalovně

Ekologové zahájili kampaň proti spalovně

Při sběru podpisů v obou krajích rozdávají ochránci přírody též letáčky informující o negativních ekologických i ekonomických dopadech spalovny na náš region i možné alternativě...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě