Veřejnost bude vyzývat senátory k Šetrnému papírování

Sdružení Arnika dnes zveřejnilo na internetu znění dopisu, který mohou zájemci prostřednictvím e-mailu zaslat svému senátorovi. Obsahuje výzvu k podpoře vyšší recyklace v České...

Vydání souhlasu se zásahem dálnice D3 do krajinného rázu na jihu Benešovska

Městský úřad ve Voticích dnes vydal souhlasné stanovisko k zásahu do krajinného rázu a významných krajinných prvků při výstavbě dálnice D3 na jihu Benešovska (úsek 0305/II Mezno...

Ekologičtí aktivisté blokovali na Českolipsku silnici ke vznikající skládce

Ekologičtí aktivisté blokovali na Českolipsku silnici ke vznikající skládce

Jak uvádí ČTK, ekologičtí aktivisté z občanských sdružení Ekokrajina Natura a Hnutí Duha blokovali dnes necelé tři hodiny s povolením úřadů silnici, která vede ke stavbě skládky...

Výzva premiérovi: Nenechejte nám zabetonovat řeky

Členové sdružení Arnika Ostrava se chystají při příležitosti návštěvy předsedy vlády Vladimíra Špidly v Moravskoslezském kraji předat premiérovi výzvu "Nenechejte nám zabetonovat...

HN: Schránky plní miliardy reklam

HN: Schránky plní miliardy reklam

Každý den dostane každá česká rodina do své poštovní schránky v průměru tři nevyžádané reklamní letáky. Pokud se naplní odhady odborníků, může letos počet nevyžádaných letáků...

Vodní díla na Labi nebudou

Vodní díla, která by zničila cenné biotopy na Labi, se nakonec stavět nebudou. Ministerstvo životního prostředí totiž odmítlo udělit těmto stavbám výjimku ze zákona o ochraně...

K čertu se škeblema - těžby v Berounce na rádiu Jerevan

Jak uvedl Mallorn o.s. neustále dochází k trvalým diskusím a sporům o těžby štěrkopísků na Berounce. Částečně pro pamětníky … „Dotazy na Radio Jerevan, zda je pravda že … ano, v...

Plán nakládání s odpadem na příští rok

Plán nakládání s odpadem na příští rok

MF Dnes uvádí, že veřejné projednávání Plánu odpadového hospodářství kraje má za sebou první kolo. Připomínky k projektu měli hlavně úředníci a zástupci nevládních ekologických...

Ochránci přírody: Vytěžený štěrk ze dna Berounky patří obcím

Ochránci přírody: Vytěžený štěrk ze dna Berounky patří obcím

Jak uvedla ČTK, ochránci přírody z organizace Děti Země dnes napadli postup ministerstva životního prostředí, které minulý týden povolilo odstranění povodňových nánosů ze dna...

První kompostárna na domovní odpad v Náměšti nad Oslavou

První kompostárna na domovní odpad v Náměšti nad Oslavou

Jak uvádí ČTK vznikne v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku první kompostárna v kraji, která bude zpracovávat i biologicky rozložitelný odpad z domácností. Ostatní kompostárny zatím...

Založí Unii pro řeku Labe

Založí Unii pro řeku Labe

Jak napsal Rudolf Prchal v deníku Právo, Labe bude mít svou unii, která bude usilovat o to, aby se řeka vrátila lidem a přírodě. O založení unie rozhodli účastníci ústecké...

Z Mratína byly odvezeny sudy s jedy

Z Mratína byly odvezeny sudy s jedy

Podle MF Dnes sudy s devatenácti tunami vysoce toxických jedů z bývalé nepovolené skládky v Milovicích na Nymbursku odvezli včera odborníci z nevyhovujícího skladu v Mratíně u...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě