I Trutnovsko má problém s PCB

Jak uvádí zpráva ČTK, v nádržích bývalé čistírny odpadních vod závodu Mileta v Černém Dole na Trutnovsko se objevily polychlorované bifenyly. Jde o látky nebezpečné již v nízkých...

O víkendu proběhla malá brigáda - natírání voliér

Najdete tam i fotky, jak místo, kde voliéry nyní stojí (v Jedličkově ústavu), vypadalo a to před pouhým měsícem.

Město podpoří stavbu lávky pro cyklisty

Na včerejším zasedání děčínského zastupitelstva byla schválena částka 5 milonů korun na realizaci lávky pro pěší a cyklisty. Nová lávka vyřeší spojení obou břehů Děčína a bude...

Hygienici testují lidi v okolí Spolany

Jak uvedl deník MF Dnes, v okolí Spolany Neratovice začali pracovníci mělnické hygienické stanice odebírat krev. Na radnici v Libiši, která je v těsné blízkosti chemické továrny,...

Pojďme mluvit o skutečné protipovodňové ochraně

Členové sdružení Arnika Ostrava se chystají při příležitosti návštěvy ministra životního prostředí Libora Ambrozka v Moravskoslezském kraji předat ministrovi výzvu „Přehrad bylo...

Arnika vydala letáček "Proč nemít rád PVC?"

Koncem srpna vydala Arnika letáček "Proč nemít rád PVC?", který je určen pro širokou veřejnost. V letáčku se dozví, jaké toxické látky vznikají při výrobě, používání a likvidaci...

Jihočeští zastupitelé opět nepřijali kontroverzní koncepci

Krajské zastupitelstvo jihočeského kraje dnes odmítlo doplnit Krajskou koncepci odpadového hospodářství o kontroverzní „Ekonomické hodnocení systémů nakládání s komunálním...

Město Liberec skupuje akcie spalovny

Jak dnes napsal Liberecký den , akcie společnosti Termizo provozující spalovnu komunálních odpadů za sto třicet tisíc korun odkoupilo město Liberec od devíti obcí. Dál je...

Cesta vítězů soutěže Šetrné papírování na Slovensko

Odměnou pro vítězné družstvo dívek ze sedmé třídy III. základní školy Slovákova v Boskovicích se stal ve dnech 29.8. - 2.9. čtyřdenní výlet do Národního parku Malá Fatra na...

Horká diskuse o skládce v Pozďátkách

V Pozďátkách na Třebíčsku a okolních obcích se stupňuje odpor místních obyvatel vůči záměru italské firmy ICKM vystavět na místě stávající skládky nebezpečných odpadů nové...

Další rozhodnutí proti vodním dílům

Správa CHKO České středohoří potvrdila v opakovaném správním řízení, že vodní dílo Malé Březno na jejím území nebude. Řízení bylo opakováno na základě odvolání investora -...

Arnika pomáhá děčínským cyklistům přes řeku

Děčínští radní schválili investice na vybudování nové lávky pro pěší a cyklisty. Myšlenka propojení obou břehů Děčína lávkou přes Labe a Ploučnici se poprvé objevila na veřejných...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě