eea-and-norway   NROS

Kampaň Města pro život byla podpořena z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu, prostřednictvím Blokového grantu Nadace rozvoje občanské společnosti.

MZP VIA open-society-fund-praha
GreensEFA-EN CEETrust

Kampaň dále podpořilo podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace VIA pro místní iniciativy prostřednictvím Trust for Civil Society in Central and Eastern Europea poslanecká skupina The Greens / European Free Alliance v Evropském parlamentu.

Konkrétní aktivity, vyjádření a publikace Centra pro podporu občanů nemusejí vyjadřovat názory dárců.

 

Děkujeme za spolupráci

Simona Albrechtová • Zuzana Drhová • Karen Fortuin • Anna Frajtová • Simon Bush • Michael Cramer • Elan Fessler • Vlado Milunić • David Hammerstein-Mintz • Gisela Kallenbach • Jan Losenický • Jakub Němeček • Věra Macková - VM Tisk • Karel Maier • Radka Pešoutová • Ondřej Petrlík • Jan Pokorný • Eva Schallerová • Helena Šímová • Radim Šrám • Petr Vacek • Jiří Vanžura • Bas van Vliet • Grietje Zeeman

stavba tunelu BlankaZatímco v roce 1990 žilo ve městech 40 % světové populace, dnes jde v Evropě o 75 % obyvatel a do roku 2020 se počet zvýší na 80 %. V sedmi zemích EU bude žít ve městě 9 z 10 lidí. Pro převážnou část Evropanů se stává životním prostředím krajina města. S rozrůstáním měst a neustále se zvyšujícími nároky obyvatel na komfort čelíme specifickým problémům. V naší kampani hledáme cesty k udržitelnému rozvoji měst ve 21. století.

Město považujeme za výsostný prostor lidské kreativity a naplňování společenských potřeb. Mnohdy si ovšem neuvědomujeme, jak bezpodmínečně jsou města závislá na vnějších zdrojích: ať už jde o zásobování potravinami ze zemědělských oblastí, dovoz výrobků z průmyslových zón, nebo přísun vody, ropy a energií. Dnešní život ve městech mnohem více určuje bezbřehé využívání zdrojů než koncept udržitelného rozvoje.

Mnohá evropská města se potýkají s vážnými problémy – nadměrným automobilismem, s ničením historické architektury a nevhodnou výstavbou, úbytkem zeleně a celkovým zhoršování kvality životního prostředí.

Tyto negativní trendy nejsou nové. Poprvé se o nich na celosvětové úrovni diskutovalo na druhé konferenci OSN o životním prostředí v Rio de Janeiru v roce 1992, kde byla schválena tzv. Agenda 21. Do dnešních dní se však podařilo vyřešit jen malou část existujících problémů a současná města čelí i mnohým novým výzvám.

Cílem naší kampaně je přispět k udržitelnému rozvoji českých měst. Pracujeme v Praze a v Děčíně a zaměřujeme se na aktuální místní problémy. Snažíme se také v maximální možné míry zapojit obyvatele těchto dvou měst do hledání dobrých řešení a do rozhodovacích procesů.

Centrum pro podporu občanů je členskou organizací E-Polis – evropské sítě nevládních organizací pro udržitelný rozvoj měst. Spolupracujeme také s nizozemskou Univesity of Wageningen na výzkumných projektech týkajících se životního prostředí měst.

10 důvodů, proč podpořit kampaň Města pro život:
  1. Chráníme životní prostředí měst, protože i jejich obyvatelé si zalouží čistý vzduch a příjemný veřejný prostor.

  2. Bráníme devastaci parků a ničení veřejné zeleně ve městech.

  3. Podáváme připomínky k územním plánům a prosazujeme zohlednění potřeb obyvatel při schvalování rozvojových koncepcí.

  4. Účastníme se projednávání některých staveb, které by mohly poškodit životní prostředí. Předkládáme vlastní alternativy.

  5. Poskytujeme bezplatné poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

  6. Podporujeme desítky místních občanských sdružení.

  7. Zastupujeme místní občany v jednání s radnicemi a státními úřady o územních plánech, konkrétních stavbách i jiných záměrech, které by měly negativní vliv na kvalitu života.

  8. Pořádáme přednášky, výstavy, odborné semináře. Vydáváme informační materiály pro veřejnost.

  9. Působíme v regionech – lidé v našich pobočkách znají a řeší konkrétní problémy, které trápí obyvatele.

  10. Podpora jednotlivců nám umožní nezávislost – sami si můžeme vybírat témata, kterým se budeme věnovat.

Jsme česká nezisková organizace a musíme se spoléhat pouze na své vlastní zdroje. Můžete nás podpořit ve svém volnu jako dobrovolník či dobrovolnice, můžete nám pomoci finančním darem, věnovat nám něco, co sami už nepotřebujete, ale my to ještě využijeme, nebo můžete podepsat naši petici. Můžete, ale nemusíte. Jen díky dobrovolníkům a dárcům však my můžeme usilovat o lepší životní prostředí v naší zemi.

 

10 důvodů, proč podpořit kampaň Města pro život:

 

1. Chráníme životní prostředí měst, protože i jejich obyvatelé si zalouží čistý vzduch a příjemný veřejný prostor.

2. Bráníme devastaci parků a ničení veřejné zeleně ve městech.

3. Podáváme připomínky k územním plánům a prosazujeme zohlednění potřeb obyvatel při schvalování rozvojových koncepcí.

4. Účastníme se projednávání některých staveb, které by mohly poškodit životní prostředí. Předkládáme vlastní alternativy.

5. Poskytujeme bezplatné poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

6. Podporujeme desítky místních občanských sdružení.

7. Zastupujeme místní občany v jednání s radnicemi a státními úřady o územních plánech, konkrétních stavbách i jiných záměrech, které by měly negativní vliv na kvalitu života.

8. Pořádáme přednášky, výstavy, odborné semináře. Vydáváme informační materiály pro veřejnost.

9. Působíme v regionech – lidé v našich pobočkách znají a řeší konkrétní problémy, které trápí obyvatele.

10. Podpora jednotlivců nám umožní nezávislost – sami si můžeme vybírat témata, kterým se budeme věnovat.

Do sporu o výstavbu mrakodrapůna dohled od historického jádra Prahy, součásti kulturního dědictví UNESCO, se nám podařilo zapojit Centrum světového dědictví, uspořádali jsme anketu pro obyvatele hlavního města a starostovi Prahy 4 jsme předali požadavky na regulaci výstavby.

Na základě odvolání občanských sdružení bylo zrušeno povolení k rozšíření severojižní magistrály související s mrakodrapy.

Během roku jsme s řešili řadu případů kácení zdravých stromů. Za vykácení historického stromořadí jsme podali trestní oznámení na správce pražského Břevnovského kláštera.

Po celý rok jsme prosazovali právo občanů na informace a vedli řadu pilotních sporů se státními orgány. Odvolání a stížnosti jsme uplatnili také vůči pražskému magistrátu a Ministerstvu kultury.

Centrum pro podporu občanů se stalo členskou organizací Evropské kampaně pro města. Cílem této sítě nevládních organizací je podporovat naplnění místní Agendy 21 napříč Evropskou unií.

 

Banner-stika

Sledujte nás: