en ru

Obal na sešit A5


Výrobce: Linarts
Prodejce: Tesco Stores
Zjištěná závada:

Obal na sešit obsahuje 18,18 hm.% ftalátu DEHP.

Přestože školní pomůcky používají hlavně děti, které je mohou vkládat do úst, bezpečné limitní koncentrace ftalátů pro ně stanoveny nejsou. Podle nařízení REACH, ftaláty DEHP, DBP a BBP jsou zakázány ve všech hračkách, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pro hračky kde je riziko vložení do úst.