Občanská sdružení prosadila posouzení více variant, jak snížit dopravu v Bílině

24.5.2007 - BÍLINA/ÚSTÍ NAD LABEM | Tiskové zprávy
Kromě východního obchvatu Bíliny se budou z hlediska vlivů na životní prostředí posuzovat ještě další čtyři varianty dopravního řešení svízelné situace města. Vedle takzvané nulové varianty se do hry dostává ještě trasa západního průtahu s tunelem, rozšíření stávající silnice a výstavba tunelu pod ní. Vyplynulo to ze závěrů zjišťovacího řízení, které zveřejnil Krajský úřad Ústeckého kraje. Varianty prosadila občanská sdružení Děti Země a Arnika spolu s obecně prospěšnou společností Ekocentrum Terra Natura z Bíliny a odborem životního prostředí Městského úřadu v Bílině.
„Výběr správného řešení z více možností je jediný rozumný způsob, jak zlepšit dopravní situaci v Bílině a zároveň nezhoršit kvalitu životního prostředí v jejím okolí,“ prohlásil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Své připomínky k chystané stavbě podalo i sdružení Arnika. Obchvat totiž může negativně ovlivnit vrch Trupelník, kam jeho pobočka Tým Bořena v minulosti přesadila chráněné druhy rostliny z předpolí Radovesické výsypky, které mohly být zničeny.

„Stavba by ovlivnila také ochranné pásmo rezervace Bořeň a údolí potoka Syčivka. Tyto oblasti jsou přitom vyhledávaným rekreačním místem, kam obyvatelé Bíliny rádi chodí na procházky. Obchvat by tato místa odřízl od města a narušil by klid, takže by pro rekreaci ztratila význam,“ uvedl předseda Arniky Jindřich Petrlík. Zpracovatel následné ekologické dokumentace (EIA) bude nyní muset posoudit jak východní obchvat města a nulovou variantu, tak i dva způsoby modernizace stávajícího průtahu buď jeho rozšířením či výstavbou tunelu pro tranzitní dopravu pod úrovní současné vozovky. Zkoumat by se také měl západní průtah s tunelem dlouhým 1,3 km na levé straně řeky od firmy Ing. Jiří Kalčík – projektové středisko Plzeň.

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem ve vyjádření požaduje posouzení vlivů na krajinný ráz a na okolí vrchu Bořně a také provedení přírodovědného průzkumu. Teplické pracoviště Krajské hygienické stanice zase očekává vypracování rozptylové a hlukové studie.

O výstavbě východního obchvatu Bíliny dlouhého 7,7 km s krátkým tunelem se uvažuje v letech 2010-2012. Jeho trasa je součástí schváleného územního plánu Bíliny z roku 2002.

Internetové stránky s podklady ekologického posouzení obchvatu Bíliny: http://eia.cenia.cz/eia/Intention.php?params=YToxOntzOjI6ImlkIjtzOjY6IlVMSzMwNSI7fQ%3D%3D

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu