en ru

Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Chvalšiny

Jihočeský kraj, Chvalšiny | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 29.8.2017
By Ben Skála (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Obec Chvalšiny (1235 obyvatel) již více než 10 let provozuje pohodlný, účinný a levný systém nakládání s komunálními odpady, který produkuje cca. 60 kg směsného komunálního odpadu na 1 obyvatele.

V roce 2005 zavedl bývalý starosta a majitel ekologické farmy Ing. Vlastimil Kamír v obci tzv. úhradový systém placení za odpady. Systém spočívá v tom, že obyvatelé obce platí paušální částku, která kryje náklady spojené se tříděním odpadů a provozem sběrného dvoru (v roce 2015 to je 150 Kč od všech trvale žijících obyvatel ve věku 6 až 70 let, poloviční částku od rekreantů a lidí žijících v osadách) a variabilní částku, která je placená formou úhrady za každou známku potřebnou pro vývoz 110 litrové popelnice na směsný odpad (v roce 2015 je to 60 Kč za jednu známku).

Pokud se týká infrastruktury, obec má sběrný dvůr a v obci a osadách jsou instalovány kontejnery na tříděný sběr skla a papíru (o objemu 1500 litrů). Další komodity se třídí do pytlů. Do čirých pytlů se sbírají PET láhve, do žlutých pytlů plasty, do oranžových pytlů nápojové kartony. Svoz pytlů provádí obec každou středu ráno, pytle se sváží od domů. Za plný označený pytel (čp. nebo jméno) dostane do poštovní schránky dotyčného pytel nový. Občané mohou k pytlům postavit i svázané balíky s papírem apod. Pytle lze samozřejmě odložit i do sběrného dvora.

Celková produkce komunálních odpadů v obci se v letech 2012 až 2015 pohybovala kolem 100 kg na 1 obyvatele. Z toho se vytřídilo 33 až 34 %. Výše úrovně recyklace je dána tím, že do produkce odpadů a jejich využití nejsou zahrnuty bioodpady. Pokud odveze někdo bioodpady na sběrný dvůr, tak skončí na komunitní kompostárně, kterou obec provozuje a kde končí i odpady z údržby zeleně. Lidé této služby ale moc neužívají, většina kompostuje sama. Obec jim po dohodě seštěpkuje větve, štepkovač vlastní. V následující tabulce jsou údaje o produkci odpadů v letech 2012 až 2015.

Druh odpadu 2012 2013 2014 2015
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 10,1 15,0 13,2 14,1
plast 7,0 10,2 8,9 9,5
sklo 10,3 10,1 8,2 8,6
jedlý olej 0,5 0,0 0,0 0,0
textil 0,0 1,4 0,4 0,0
směsný odpad 49,4 59,9 42,4 49,1
objemný odpad 6,1 9,3 20,5 17,4
nebezpečný odpad 0,0 0,6 0,7 neuvedeno

Příjmy a náklady obce na odpadové hospodářství jsou vyrovnané. Rozpočtové výdaje v roce 2013 činily 393131 Kč (318 Kč na 1 obyvatele). Obec nemá problémy s černými skládkami. Úhradový systém považuje za výhodné řešení pro obce podobné velikosti.

 V roce 2015 ocenila Arnika odpadové hospodářství obce tím, že ji udělila Odpadového Oskara.

Další zdroje infromací:

Webové stránky obce: http://www.chvalsiny.cz/

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu