Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Chvalšiny

Jihočeský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 17.3.2021
By Ben Skála (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Obec Chvalšiny (1235 obyvatel) již více než 10 let provozuje pohodlný, účinný a levný systém nakládání s komunálními odpady, který produkuje necelých 60 kg směsného komunálního odpadu na 1 obyvatele. Obec dlouhodobě dosahuje nejnižší produkci směsného odpadu a to nejen v Jihočeském kraji, ale i v celé ČR. Odpadovým Oskarem byla oceněna i jako příklad dobré praxe.

V roce 2005 zavedl bývalý starosta a majitel ekologické farmy Ing. Vlastimil Kamír v obci tzv. úhradový systém placení za odpady. Systém spočívá v tom, že obyvatelé obce platí paušální částku, která kryje náklady spojené se tříděním odpadů a provozem sběrného dvoru (v roce 2015 to je 150 Kč od všech trvale žijících obyvatel ve věku 6 až 70 let, poloviční částku od rekreantů a lidí žijících v osadách) a variabilní částku, která je placená formou úhrady za každou známku potřebnou pro vývoz 110 litrové popelnice na směsný odpad (v roce 2015 je to 60 Kč za jednu známku).

Pokud se týká infrastruktury, obec má sběrný dvůr a v obci a osadách jsou instalovány kontejnery na tříděný sběr skla a papíru (o objemu 1500 litrů). Další komodity se třídí do pytlů. Do čirých pytlů se sbírají PET láhve, do žlutých pytlů plasty, do oranžových pytlů nápojové kartony. Svoz pytlů provádí obec každou středu ráno, pytle se sváží od domů. Za plný označený pytel (čp. nebo jméno) dostane do poštovní schránky dotyčného pytel nový. Občané mohou k pytlům postavit i svázané balíky s papírem apod. Pytle lze samozřejmě odložit i do sběrného dvora.

Celková produkce komunálních odpadů v obci se v letech 2012 až 2018 pohybovala kolem 100 kg na 1 obyvatele. Velká část (nadprůměrná) se vytřídí. Výše úrovně recyklace je dána tím, že do produkce odpadů a jejich využití nejsou zahrnuty bioodpady. Pokud odveze někdo bioodpady na sběrný dvůr, tak skončí na komunitní kompostárně, kterou obec provozuje a kde končí i odpady z údržby zeleně. Lidé této služby ale moc neužívají, většina kompostuje sama (po zavedení svozu bioodpadu, část domácností kompostovat přestala). Obec jim po dohodě seštěpkuje větve, štepkovač vlastní.

Tabulka: Produkce odpadů v obci

Druh odpadu 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 10,1 15,0 13,2 14,1 15,7 15,6 15,0
plast 7,0 10,2 8,9 9,5 10,6 12,6 15,9
sklo 10,3 10,1 8,2 8,6 12,2 13,7 14,3
jedlý olej 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1
textil 0,0 1,4 0,4 0,0 4,9 6,8 2,9
směsný odpad 49,4 59,9 42,4 49,1 43,1 41,8 41,6
objemný odpad 6,1 9,3 20,5 17,4 10,9 8,9 10,2
Tříděno (%)
        49,9 54,2 52,8

Obec má podprůměrné náklady na odpadové hospodářstvé. Je to dáno i tím, že část vytříděných surovin lisuje (papír, PET láhve), čímž spoří náklady na dopravu. Obec nemá problémy s černými skládkami. Úhradový systém považuje za výhodné řešení pro obce podobné velikosti.

Další zdroje infromací:

Webové stránky obce: http://www.chvalsiny.cz/

Natáčení s ČRo: https://plus.rozhlas.cz/odpadovy-oskar-8096258#volume

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: