Obce nemají úplnou Bezpečnostní zprávu Spolany

6.2.2003 - NERATOVICE, PRAHA | Tiskové zprávy
Obce v blízkosti Spolany Neratovice nedostaly k dispozici úplnou Bezpečnostní zprávu chemičky a občané ani instituce ji tedy nemohou řádně připomínkovat. Zprávu navíc dostaly úřady na CD, čímž se pro občany stala téměř nedostupnou. Arnika proto žádá, aby se proces připomínkování vrátil na samý počátek, aby byla zveřejněna zpráva ve svém úplném znění včetně všech dodatků, aby od této chvíle počala znovu běžet lhůta pro připomínky veřejnosti a aby zpráva byla zveřejněna na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje či Ministerstva životního prostředí. Arnika tedy vyzvala ministra životního prostředí Libora Ambrozka a ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, aby dokumenty k připomínkování veřejnosti byly běžně dostupné na internetu.
„Arnika se dostala k Bezpečnostní zprávě Spolany Neratovice a Bezpečnostnímu programu v podobě, v jaké ji získaly obce. Musíme konstatovat, že jde o neúplný materiál. Je tedy i pro obce nemožné, aby se k němu vyjádřily, protože neobsahuje některé důležité přílohy. Například jednu tabulku s údaji o navrhovaných opatřeních pro zlepšení havarijního zabezpečení Spolany, ale i řadu dalších. Obce by podle našeho soudu s takovýmto způsobem předání bezpečnostní zprávy neměly souhlasit, protože odporuje požadavkům zákona,“ řekl vedoucí programu Arniky Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík.

I dosud zveřejněná část Bezpečnostní zprávy má vážné nedostatky. Jeden z jejích závěrů například zní: „Z výsledků posouzení míry přijatelnosti rizika vyplývá, že všechny hodnocené zdroje mají přijatelnou míru skupinového rizika. Lze tedy konstatovat, že stávající preventivní opatření a opatření ke zmírnění následků havárií jsou dostatečná ve smyslu míry přijatelnosti skupinového rizika.“ Z přiložené tabulky ve zprávě však vyplývá, že například únik kapalného chlóru se předpokládá daleko méně často a dosah jeho důsledků na menší vzdálenost od Spolany, než se ve skutečnosti opakovaně stalo. „Považujeme to za podcenění skutečného rizika chemické havárie i jejích dopadů,“ uvedl k tomu Petrlík.

Další chybou patrnou již po prvním prolistování bezpečnostní zprávy je, že při požáru ve výrobě PVC autoři nepočítají se vznikem dioxinů, přestože se již opakovaně prokázalo, že hořením PVC dioxiny vznikají.

Arnika již zadala zpracování odborného posudku na Bezpečnostní zprávu. Jeho výsledky hodlá zveřejnit do čtrnácti dnů až měsíce, tedy ještě před veřejným projednáním Bezpečnostní zprávy.

Arnika si vybrala Spolanu Neratovice jako pilotní podnik pro oblast havarijního plánování v rámci projektu "Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů o životním prostředí" finančně podpořeného program Phare - Access Evropské unie.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu