en ru

Odpadové hospodářství obce Bechlín

Ústecký kraj, Bechlín | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 18.8.2017
Jan Polák (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Obec Bechlín se nachází na Litoměřicku, leží asi 7 kilometrů od Roudnice nad Labem. Má dvě části, Bechlín a Předonín. Celkově na území žije přibližně 1250 obyvatel. Produkce směsného odpadu zde v roce 2014 byla 114,9 kg/ob.

Systém odpadového hospodářství

Bechlín je člen Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO, které sdružuje 84 obcí na Litoměřicku. Do kontejnerů se třídí papír, plasty, sklo, v obci je sběrné místo pro odkládání bioodpadů. Zajištěn je i svoz objemných a nebezpečných odpadů. Směsný odpad se v létě odváží 1x za 14 dní, v zimě 1x za týden.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných složek odpadů v letech 2013 až 2015.

  2013 2014 2015 2013 2014 2015
  (t) (t) (t) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 9,3 10,25 13,59 7,4 8,2 10,9
plast 27,8 27,24 29,29 22,1 21,8 23,6
sklo 20,2 19,87 19,35 16,1 15,9 15,6
bioodpady   71,15 73,26   57,0 59,0
směsný odpad 140,3 143,57 156,09 111,6 114,9 125,7
objemný odpad 32,7 33,24 37,91 26,0 26,6 30,5
úroveň recyklace (%)       24,9 42,0 41,1

Obec dosahuje velmi dobré úrovně recyklace papíru, plastů, skla a bioodpadů. Pravidelně své obyvatele informuje ve svém zpravodaji. To, co mě překvapilo při návštěvě obce, byla čistota. Na ulici nikde nevidíte pohozený odpad. Obec pravidelně uklízí i pohozené odpady kolem komunikací v okolí obce.

Obec má nízké celkové náklady na odpadové hospodářství (přibližně 600 Kč/ob/rok). Zhruba polovinu nákladů tvoří výdaje na tříděný sběr. Ovšem přes polovinu těchto nákladů obci hradí příjem od EKO-KOMu za tříděný sběr obalů (asi 170 Kč/ob/rok).

Zdroje informací

Data poskytnutá Krajským úřadem Ústeckého kraje

Webové stránky obce, zpravodaj obce: http://www.bechlin.cz/bechlinske-listy/

E-mailová komunikace s starostou obce (p. Alexandr Suchý)

Nominace na Odpadového Oskara

Obec Bechlín je nominována na Odpadového Oskara v kategorii 1 ve skupině obcí od 1001 do 5000 obyvatel. Obec má nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ze všech obcí Ústeckého kraje, od kterých nám byla poskytnuta data (máme ji potvrzenou). Chválíme obec i za to, jak přehledně informuje o problematice ve svém zpravodaji.Jako příklad dobré praxe je obec nominována i v kategroii 2.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha