Odpadové hospodářství obce Bocanovice

Moravskoslezský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 27.8.2020
Zdeněk Friedel - www.mapio.net
Obec Bocanovice patří dlouhodobě mezi obce s velmi nízkou produkcí směsného komunálního odpadu. Dosahujé nejnižší produkce směsného komunálního odpadu v kategorii obcí do 1000 obyvatel v Moravskoslezském kraji.

Systém odpadového hospodářství

Bocanovice je malá obec s 462 obyvateli (údaj k 1. 1. 2019), spadá pod okres Frýdek Místek. Obec vybírá od občanů roční poplatek za odpad ve výši 240,-Kč/rok.

Svoz odpadu v obci provádí firma ASA. Lidé mají u domu 110 l popelnice. Jejich svoz probíhá co 3 týdny. Pokud bydlí v domě více než 6 osob, obec poskytne další popelnici. Na směsný odpad si mohou lidé také od obce zakoupit černé pytle. Cena pytle je 50,- Kč. Pro občany je zajištěn pytlový svoz plastů, který probíhá co druhý měsíc. V obci jsou 3 stanoviště s kontejnery na sklo, na jednom stanovišti je navíc kontejner na papír. Obec rozdala rodinným domům kompostéry.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu zajišťuje obec dvakrát ročně. Obyvatelé obce mohou u té příležitosti také zdarma odevzdat stavební odpad, staré elektrospotřebiče.

V obci je v provozu sběrná šrotu, kde mohou mimo jiné odevzdat staré baterie. Obec je ze tří čtvrtin plynofikovaná.

Produkce komunálních odpadu v letech 2016, 2018 a 2019

  2016 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 1,8 1,8 1,4
sklo 16,3 11,9 13,5
oděvy   2,5 2,7
plasty 7,6 8,4 5,4
směsný komunál 74,8 60,3 57,4
objemný odpad 33,9 51,1 71,3
Recyklace (%) 19,11 18,07 15,2


Zdroje informací:

Web obec: http://www.bocanovice.cz/
Hlášení o produkci odpadů, které nám poskytla obec

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: