en ru

Odpadové hospodářství obce Bocanovice

Moravskoslezský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 9.9.2019
Zdeněk Friedel - www.mapio.net
Obec Bocanovice patří dlouhodobě mezi obce s velmi nízkou produkcí směsného komunálního odpadu. Za rok 2018 vyprodukovali 60,3 kg směsného komunálního odpadu na obyvatele, dosáhli tak nejlepšího výsledku v produkci směsného komunálního odpadu v rámci soutěže Odpadový Oskar v kategorii obcí do 1000 obyvatel v Moravskoslezském kraji.

Systém odpadového hospodářství

Bocanovice je malá obec s 447mi obyvateli (údaj k 1. 1. 2018), spadá pod okres Frýdek Místek. Obec vybírá od občanů roční poplatek za odpad ve výši 160,-Kč/ rok.

Svoz odpadu v obci provádí firma ASA. Lidé mají u domu 110 l popelnice. Jejich svoz probíhá co 3 týdny. Pokud bydlí v domě více než 6 osob, obec poskytne další popelnici. Na směsný odpad si mohou lidé také od obce zakoupit černé pytle. Cena pytle je 50,- Kč. Pro občany je zajištěn pytlový svoz plastů, který probíhá co druhý měsíc. V obci jsou 3 stanoviště s kontejnery na sklo, na jednom stanovišti je navíc kontejner na papír. Obec rozdala rodinným domům kompostéry.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu zajišťuje obec dvakrát ročně. Obyvatelé obce mohou u té příležitosti také zdarma odevzdat stavební odpad, staré elektrospotřebiče.

V obci je v provozu sběrná šrotu, kde mohou mimo jiné odevzdat staré baterie. Obec je ze tří čtvrtin plynofikovaná.

Produkce komunálních odpadu v letech 2016 a 2018

  2016 2016 2018 2018
  (t) (kg/ob) (t) (kg/ob)
papír 0,77 1,8 0,81 1,8
sklo 6,92 16,3 5,31 11,9
oděvy     1,12 2,5
plasty 3,22 7,6 3,75 8,4
směsný komunál 31,81 74,8 26,98 60,3
objemný odpad 14,39 33,9 22,82 51,1
Recyklace (%) 19,11 19,11 18,07 18,07


Zdroje informací:

Web obec: http://www.bocanovice.cz/
Hlášení o produkci odpadů, které nám poskytla obec

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha