Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Břežany

Plzeňský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 14.9.2020
Břežany v zimě
Z webu obce
Břežany (192 obyvatel k 1. 1. 2018) se nachází v Plzeňském kraji, v ORP Horažďovice. Obec má jednoduchý systém odpadového hospodářství. Platba za směsný odpad je za popelnici, třídění odpadu je zdarma, u bioodpadů je podporováno domácí kompostování (svoz je zpoplatněn). Domácnosti jsou o stavu odpadového hospodářství pravidelně informováni. Za své výsledky byl obci udělen Odpadový Oskar v kategorii 2 jako příklad dobré praxe. Gratulujeme.

Systém odpadového hospodářství

V obci se třídí papír (5 nádob), plasty spolu s nápojovými kartony (4 nádoby), sklo (1 nádoba). Nádoby se vyváží na výzvy, plné. Sběr kovů zajišťují myslivci. Objemný a nebezpečný odpad se sváží mobilně. Bioodpady se kompostují, větve jsou štěpkovány. Směsný odpad domácnosti odkládají do popelnic o objemu 120 litrů. Popelnice se vyváží 1x za 14 dní. Cena popelnice je obcí stanovena na 1300 Kč (část obec dotuje).

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci odpadů. U produkce směsného odpadu je nutno vzít v úvahu skutečnost, že popelu z uhlí v obci produkují kolem 60 kg/ob/rok. Množství vytříděných odpadů je v obci pravděpodobně vyšší. Výsledky jsou ovlivněny metodou rozpočítávání při svozu více obcí.

Tabulka: Produkce komunálních odpadů

 

  2016 2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 13,0 10,7 4,2 13,9
sklo 10,3 4,8 8,0 8,6
plast 8,3 12,9 8,4 13,7
směsný odpad 90,9 96,4 105,9 108,4
zbytek 19,3 24,8 26,8 16,4
       
recyklace 22,3 %
19,0 %
13,4 %
22,5 %

Obec má podprůměrné náklady na odpadové hospodářství, v přepočtu kolem 784 Kč/ob (průměr Plzeňského kraje v roce 2018 podle EKO-KOMU byl 964 Kč, průměr v obcích podobné velikosti 1003 Kč).

Zdroje informací:

Web obce: http://www.brezany-obec.cz/
Analýza stavu odpadového hospodářství – soubor pdf.
Údaje o produkci odpadů nákladech na odpadové hospodářství, která nám poskytla obec.

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: