en ru

Odpadové hospodářství obce Bukovec

Moravskoslezský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 9.9.2019
www.bukovec.eu
Bukovec (1388 obyvatel k 1. 1. 2018) je nejvýchodnější obec ČR. Obec měla v roce 2018 nejnižší produkci směsného odpadu ze všech obcí od 1001 do 5000 obyvatel Moravskoslezského kraje.

Systém odpadového hospodářství

Bukovec vykazuje dlouhodobě produkci komunálních odpadů do 150 kg/ob/rok. Obec má nízkou produkci směsného komunálního odpadu, což je patrně dáno charakterem obce, ale i tím, že od úrovně třídění se odvíjí výše místního poplatku, a že obec domácnosti na tento fakt upozorňuje. Náklady na odpadové hospodářství má obec podprůměrné, v roce 2018 to bylo necelých 750 Kč v přepočtu na 1 obyvatele.

V obci se třídí papír, plasty, sklo, textil a elektroodpady. Bioodpad mohou domácnosti kompostovat doma, při větší produkci lze využít i velké kompostéry rozmístěné po obci.

Produkce komunálních odpadů v roce 2016 a 2018:

  2016 2018
  (kg/ob) (kg/ob)
papír 2,8 3,1
plasty 9,7 10,2
sklo 22,6 20,5
bioodpad 11,8 12,5
směsný odpad 107,9 85,2
objemný odpad 22,6 18,3
     
úroveň recyklace (%) 26,4 30,9

Zdroje Informací:

Web obce: http://www.bukovec.cz

Roční hlášení o produkci odpadů, která nám poskytla obec.

Odpadový Oskar:
Obci byl udělen Odpadový Oskar v kategorii 1. Obec měla v roce 2018 v Moravskoslezském kraji nejnižší produkci směsného odpadu ve skupině sídel od 10001 do 5000 obyvatel. Gratulujeme.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha