Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Dalešice

Liberecký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 1.10.2020
Obec Dalešice
Dalešice je malá obec v Libereckém kraji (asi 180 obyvatel, 56 obydlených domů, 29 rekreačních chalup), kde lidé produkují pouze minimum směsného odpadu. Produkce směsného odpadu se v obci pohybuje kolem 50 kg v přepočtu na 1 obyvatle a rok. Obec dlouhodobě dosahuje vynikajicích výsledků a byla oceněna Odpadovým Oskarem a to i jako příklad dobré praxe.

V Dalešicích se podobně jako v dalších obcích a městech Libereckého kraje třídí do kontejnerů papír, PET láhve, sklo a textil. Do pytlů se třídí plasty (kromě PET), nápojové kartony, kovové obaly. Objemné, nebezpečné, stavební odpady mohou obyvatelé obce odevzdat na sběrném dvoře a překladišti v Proseči nad Nisou. Údržbu zeleně pro obec zajišťují hasiči a od roku 2014 i jeden veřejně prospěšný pracovník. Obec zakoupila mulčovací sekačku. Díky tomu nemá odpad z údržby zeleně. Domácnosti si sami bioodpad kompostují. V roce 2015, aby obec splnila požadavky vyhlášky 321/2014 Sb., instalovala na sběrném místě i 240 litrový kontejner na bioodpady. Bioodpadu se v obci vytridi cca 10 kg/ob/rok.

Celková produkce komunálních odpadů v obci je necelých 100 kg na jednoho obyvatele (množství objemného odpadu neznáme). Přitom přibližně polovina z tohoto množství se v obci vytřídí.

Tabulka: Produkce vybraných odpadů v obci

Druh odpadu

Produkce

2013

(kg/obyv.)

Produkce

2014

(kg/obyv.)

Produkce

2015

(kg/obyv.)

Produkce

2016

(kg/obyv.)

Produkce

2018

(kg/obyv.)

Produkce

2019

(kg/obyv.)

papír 19,3 15,4 13,8 15,2 11,4 19,3
plast 15,1 12,8 13,5 13,9 14,7 20,2
NK 1,2 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2
sklo 14,6 11,8 12,4 13,1 8,6 13,2
kovy 0,6 0 0,5 0 1,2 0,6
směsný odpad
43,1 56,6 57,5 53,7 36,1 42,5
             
úroveň třídění (%)         57,8 60,2

Efektivně si obec počíná i při zajišťování tříděného sběru. V roce 2013 dosáhla při svozu vysoké měrné hmotnosti v nádobách na papír (61,2 kg/m3) a sklo (225 kg/m3) a v nádobách a pytlích na plasty (33,3 kg/m3). Pytle na tříděný sběr se prodávají 5 Kč za kus.

Celkové náklady odpadového hospodářství obce v přepočtu na jednoho obyvatele se pohybují v rozmezí mezi 300 až 500 Kč v závislosti na tom, co vše do nákladů zahrneme (likvidace odpady, zajištění tříděného sběru, úklid obce, údržba zeleně, práce pracovníka úřadu atd.).

V obci nezaznamenali vážnější problémy s tvorbou černých skládek, pálením odpadů. Menší stížnosti řešili.

Obec byla oceněna Odpadovým Oskarem. Kromě nízké produkce směsného odpadu a vysoké úrovně recyklace oceňujeme pravidelné zveřejňování výsledků hospodaření ve zpravodaji obce a její spolupráci se sborem dobrovolných hasičů.

Další zdroje informací:

Zpravodaj obce Dalešice - http://oudalesice.cz/index.php/zpravodaj

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: