Odpadové hospodářství obce Dobronín

Kraj Vysočina | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 10.9.2020
Z akce "Čistá Vysočina"
ze zpravodaje obce
Obec Dobronín se nachází přibližně 12 km od Jihlavy. Obec zajišťuje i správu dvou místních částí Filipovské Chaloupky a Cihelna. Celkově na území žije přibližně 1900 obyvatel. Obec se dlouhodobě umísťuje na předních místech v soutěži "My třídímě nejlépe" a Arnika ji opakovaně oceňuje za nízkou produkci směsného dpadu Odpadovým Oskarem (obce kraje Vysočina, v kategorii obcí od 1001 od 5000 obyvatel).

Systém odpadového hospodářství

Do barevných kontejnerů se třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony a použité rostlinné oleje. Drobné kovové odpady lze celoročně odevzdávat ve sběrném místě, těžší kusy lze odevzdat při organizovaném svozu na jaře či na podzim. Na sběrném místě se shromažďuje také elektroodpad, nebezpečné odpady (2x za rok), textil (2x za rok) a objemný odpad (2x za rok). Zachovalý textil lze dát do kontejneru pro charitativní sběr či prodat na „Burze čehokoliv“ (koná se 2x ročně). Na obecním úřadě lze odevzdat cartridge a tonery.

Odpad z údržby zeleně lze buď kompostovat (obec pořídila kompostéry z Fondu Vysočiny), nebo odevzdat při svozu (do roku 2014 2x ročně, od 1.1.2015 průběžný odvoz). Při svozu mohou domácnosti odevzdávat i větve. Obec je sama štěpkuje a využívá při údržbě zeleně. Kuchyňské odpady, vadné potraviny lze odevzdat do speciálního kontejneru na čistírně odpadních vod.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných složek odpadů v letech 2014 až 2017.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)  (kg/ob)
papír 22,6 24,4 24,1 26,2    
plasty 16,9 20,2 24,7 30,8    
sklo 17,3 17,2 17,9 14,6    
nápojové kratony 0,7   0,8 0,8    
textil 3,4   3,4 4,9    
bioodpad 11,4   316,5 243,4    
směsný odpad 114,0 111,8 83,8 85,6 103,1  126,5
objemný odpad 5,8   4,8 8,6    
úroveň třídění (%) 37,7   81,5 77,3    

Obec dosahuje velmi dobré úrovně recyklace papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Pravidelně se umísťuje na předních místech v soutěži „My třídíme nejlépe“. Obec o problematice odpadového hospodářství pravidelně informuje ve svém zpravodaji, základní informace jsou také zveřejněny na webu.

Obec má velmi nízké náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu. Podle obecní vyhlášky 1/2015 to v roce 2014 bylo 455132 Kč, což při 2004 osobách činí necelých 230 Kč na 1 obyvatele. Přesto v roce 2014 doplácela na odpadové hospodářství částkou kolem 230000 Kč. Z tohoto důvodů od roku 2015 navýšila místní poplatek z 350 na 400 Kč. Občanům, kteří svou povinnost splnili do 31. 5., byl poplatek snížen o 125 Kč.

Zdroje informací

Webové stránky obce, zpravodaj obce: http://www.dobronin.cz/index.asp

E-mailová komunikace s obcí

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: