Odpadové hospodářství obce Dolní Věstonice

Jihomoravský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 27.9.2018
palickap (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Obec Dolní Věstonice leží na severní straně Pavlovských vrchů (Pálavy). V obci žije přibližně 320 obyvatel.

Systém odpadového hospodářství

V obci byl v roce 2015 zaveden tzv. Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO). Pokud ho domácnost přijme, získává slevu z místního poplatku (platby na hlavu). Sleva se počítá nejen z množství vytříděných odpadů, ale je závislá také na tom, zda se domácnost snaží odpadů předcházet a kolik vyprodukuje zbytkového směsného odpadu (podrobnosti naleznete na webu obce v Obecně závazné vyhlášce obce č. 1/2015). Tento systém nabízí obcím v regionu firma STKO Mikulov a obce, které ho přijaly, dosahují velmi pěkných výsledků (vysoké úrovně recyklace). Nedílnou součástí ISNO je osvěta, a to dokonce mnoha cestami: na webových stránkách obce, ve zpravodaji, na portálu http://www.mojeodpadky.cz, kde jsou ke zhlédnutí stavy účtů a bonusů za jednotlivá stanoviště. Nechybí videa na Youtube ani facebookové stránky.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných složek odpadů v roce 2014 až 2016.

  2014 2015 2016
  (kg/ob) (kg/ob)

(kg/ob)

papír 25,5 26,7 24,5
plast 24,5 27,4 30,7
sklo 18,5 13,0 17,6
textil 3,2 0,9 1,3
bioodpad 122,2 145,4 144,4
směsný odpad 166,4 90,7 111,7
objemný odpad 45,6 93,9 85,5
celkem 405,84 398,07 415,7
       
úroveň recyklace  47,77 %  53,63 % 52,57

Zdroje informací

Data poskytnutá Krajským úřadem Jihomoravského kraje a obcí

Webové stránky obce: http://www.obecdolnivestonice.cz

Nominace na Odpadového Oskara

Obec Dolní Věstonice je nominována na Odpadového Oskara v kategorii 1. Obec měla v letech 2015 a 2016 nejnižší prokázanou produkcí směsného komunálního odpadu ze všech obcí Jihomoravského kraje velikosti do 1000 obyvatel. Obec dosahuje vysoké úrovně recyklace (přes 50 %). Gratulujeme.

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: