Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Družec

Středočeský kraj, Družec | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 26.9.2019
Obec Družec
Družec je středně velká obec (1055 obyvatel k 1.1.2018) ležící asi 7 km od Kladna. Obec má 353 čísel popisných a 232 chat. Mezi její absolutní priority patří to, aby obec byla čistá a upravená. Proto zde věnují odpadům velkou pozornost. Přestože odpadů neprodukují mnoho, stále vidí rezervy a pracují na dalším zlepšování. Družec získala Odpadového Oskara v kategorii 1. Obec měla v roce 2016 nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ve skupině obcí od 1001 do 5000 obyvatel. V roce 2018 byla navržena na ocenění i v kategorii 2 jako příklad dobré praxe. Gratulujeme.

V obci se do kontejnerů třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony, textil a bioodpady. Kontejnery jsou rozmístěny v osmi hnízdech. Většina z nich je ohrazena. Papír aktivně sbírá také místní škola.

Na úřadě jsou k dipozici kontejenry na malé elektrospotřebiče, baterie a úsporné zářivky. Velké elektrospotřebiče, kovy, dřevo, objemný a nebezpečný odpad lze odevzdat ve sběrném dvoře. Podporováno je domácí kompostování (nákupem a zapůjčováním kompostérů, osvětou).

Obec vlastní svozové vozidlo s výměnnými kontejnery, díky kterým může domácnostem zdarma nabízet svoz železa, objemného odpadu a bioodpadu (odvoz na sběrné místo). Nově obec zakoupila štěpkovač.

Směsný komunální odpad domácnosti odkládají do popelnic o objemu 110 litrů. Tato služba je zpoplatněna. Za popelnici se platí podle toho, kolikrát za rok si ji nechá domácnost vyvézt (poplatek dle §17a zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., Obecně závazná vyhláška 1/2016). Domácnosti se mohou rozhodnout pro 52 (1x týdně), 42 (léto, zima), 26 (1x za 14 dní) a 6 svozů za rok. Rrekreační nemovosti si mohou vybrat též svoz 4 pytlů za rok. Dokoupit lze jednorázový vývoz 110 litrového pytle za 110 Kč.

Produkované množství odpadů v obci v letech 2016 až 2018:

  2016 2017 2018
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 11,1 10,7 22,4
plast 19,4 18,6 19,9
sklo 15,4 19,4 18,2
textil 3,9 3,9 4,8
bio 39,7 70,2 58,9
SKO 73,5 69,1 71,4
OO 21,3 22,3 30,3
       
Recyklace  48,6 %  57,3 % 55,0 %

Obec dbá na čistotu obce a snaží se podporovat i používání ekologicky šetrných domácích topenišť. Domácnosti mohou od obce získat dotaci na výměnu kotle. Zaměstnanci obce využívají elektrokolo (například při úklidu škarp a košů).

Informace o fungování odpadového hospodářství jsou pravidelně zveřejňovány na webu obce a v obecním zpravodaji.

Zdroje informací:

Webové stránky obce: http://www.obecdruzec.cz/
Informace získané při návštěvě obce dne 15. 5. 2018, komunikace se starostou obce p. Kofentem
Studie INCIENU z června 2019, která mapuje další možnosti třídění odpadu v obci.

 

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha