Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Družec

Středočeský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 14.9.2020
Obec Družec
Družec je středně velká obec (1055 obyvatel k 1.1.2018) ležící asi 7 km od Kladna. Obec má 353 čísel popisných a 232 chat. Mezi její absolutní priority patří to, aby obec byla čistá a upravená. Proto zde věnují odpadům velkou pozornost. Přestože odpadů neprodukují mnoho, stále vidí rezervy a pracují na dalším zlepšování. Družec získala Odpadového Oskara v kategorii 1. Obec měla v roce 2016 nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ve skupině obcí od 1001 do 5000 obyvatel. V roce 2018 byla navržena na ocenění i v kategorii 2 jako příklad dobré praxe. Gratulujeme.

V obci se do kontejnerů třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony, textil a bioodpady. Kontejnery jsou rozmístěny v osmi hnízdech. Většina z nich je ohrazena. Papír aktivně sbírá také místní škola.

Na úřadě jsou k dipozici kontejenry na malé elektrospotřebiče, baterie a úsporné zářivky. Velké elektrospotřebiče, kovy, dřevo, objemný a nebezpečný odpad lze odevzdat ve sběrném dvoře. Podporováno je domácí kompostování (nákupem a zapůjčováním kompostérů, osvětou).

Obec vlastní svozové vozidlo s výměnnými kontejnery, díky kterým může domácnostem zdarma nabízet svoz železa, objemného odpadu a bioodpadu (odvoz na sběrné místo). Nově obec zakoupila štěpkovač.

Směsný komunální odpad domácnosti odkládají do popelnic o objemu 110 litrů. Tato služba je zpoplatněna. Za popelnici se platí podle toho, kolikrát za rok si ji nechá domácnost vyvézt (poplatek dle §17a zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., Obecně závazná vyhláška 1/2016). Domácnosti se mohou rozhodnout pro 52 (1x týdně), 42 (léto, zima), 26 (1x za 14 dní) a 6 svozů za rok. Rrekreační nemovosti si mohou vybrat též svoz 4 pytlů za rok. Dokoupit lze jednorázový vývoz 110 litrového pytle za 110 Kč.

Tabulka: Produkované množství odpadů v obci Družec

  2016 2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 11,1 10,7 22,4 12,9
plast 19,4 18,6 19,9 21,2
sklo 15,4 19,4 18,2 16,4
textil 3,9 3,9 4,8 4,8
bio 39,7 70,2 58,9 40,7
SKO 73,5 69,1 71,4 74,7
OO 21,3 22,3 30,3 23,1
         
Tříděno  48,6 %  57,3 % 55,0 % 49,5 %

Obec dbá na čistotu obce a snaží se podporovat i používání ekologicky šetrných domácích topenišť. Domácnosti mohou od obce získat dotaci na výměnu kotle. Zaměstnanci obce využívají elektrokolo (například při úklidu škarp a košů).

Informace o fungování odpadového hospodářství jsou pravidelně zveřejňovány na webu obce a v obecním zpravodaji.

Zdroje informací:

Webové stránky obce: http://www.obecdruzec.cz/
Informace získané při návštěvě obce dne 15. 5. 2018, komunikace se starostou obce p. Kofentem
Studie INCIENU z června 2019, která mapuje další možnosti třídění odpadu v obci.

 

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: