Odpadové hospodářství obce Dýšina

Plzeňský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 14.9.2020
V Dýšině se třídí i kovy.
Milan Havel
Obec Dýšina (1844 obyvatel k 1.1.2018) má jednu z nejnižších produkcí směsného odpadu v Plzeňském kraji (kolem 75 kg/ob/rok). Opakovaně za to byla oceněna Odpadovým Oskarem.

V Dýšině se třídí papír, plasty, sklo, bioodpady, dřevo, textil, rostlinné oleje, kovy, elektroodpad, objemný odpad, nebezpečné a stavební odpady a od roku 2015 pokusně začali sbírat i kovy do kontejnerů na ulici. Sběrný dvůr je otevřen v létě 2 dny a v zimě 1 den v týdnu. Tříděný odpad, sběrný dvůr a dvakrát ročně přistavované kontejnery na objemný odpad jsou pro obyvatele zdarma, za směsný odpad domácnosti platí podle frekvence svozu nádob o objemu 110 litrů, přičemž minimální frekvence svozu je jednou za měsíc.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných složek odpadů. Množství vytříděného papíru, plastů, skla a kovů je přes 50 kg na 1 obyvatele a rok. Ještě větší množství je vytříděných bioodpadů (obyvatelé ho vozí na sběrný dvůr, kde stojí rampa s velkoobjemovým kontejnerem). Větve z prořezu stromů v bilanci zahrnuty nejsou, protože se štěpkují a štěpka je zpeněžena.

Druh odpadu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 18,9 19,5 18,9 18,5 17,7 17,3 19,3
plast 19,8 19 18,6 20,6 21,5 23,7 23,8
sklo 12,1 12,2 12,0 12,1 12,6 12,2 18,2
kovy 0,5 1,5 4,9 6,7 5,6 7,5 8,5
bioodpad 85,8 92,2 108,1 146,8 95,1 118,1 109,0
směsný odpad 75 81,8 75,4 79,5 82,3 86,5 86,2
objemný odpad 47,7 40,6 71,5 68,2 56,8 77,9 91,4
nebezpečný odpad 0,4 1,3          
úroveň recyklace (%) 52,7 53,9 53,1 64,9 62,0 55,0 52,8

Úroveň recyklace v Odpadové hospodářství obce Dýšina dosahuje vysokého procenta vytříděných surovin (přes 50 %). V obci je vysoká hustota sběrné sítě a přitom jsou kontejnery velmi dobře vytěžovány (15 kontejnerů na papír, 15 kontejnerů na plasty, 11 kontejnerů na sklo o objemu 1100 litrů s horním výklopem, 2 kontejnery na papír, 3 kontejenry na plasty a 1 kontejner na sklo o objemu 240 litrů s horním výklopem). Díky vysokým příjmům za zpětný oběr obalů od EKO-KOMu se zaplatí náklady na jeho provoz a obec nemusí tříděný sběr papíru, plastů a skla dotovat.

Ukazuje se, že obyvatelé obcí podobné velikosti jsou ochotni sami vozit bioodpad a větve na obcí určené místo. I to je pro lidi i obec ekonomicky výhodné. Obec má prostory, kde se může nahromadit dostatek dřevní hmoty a i to je patrně důvod, že se najdou zájemci, kteří jsou schopni ji využít a obec to nic nestojí. Odvoz bioodpadů na kompostárnu obec hradí. Zatím nenašla vhodnou lokalitu pro výstavbu komunitní kompostárny. Zájemce o její provoz by byl.

Obci se ale neosvědčil místní poplatek, lidé nebyli ochotni tak třídit.

Další zdroje infromací:

Webové stránky obce: http://www.obecdysina.cz

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí