en ru

Odpadové hospodářství obce Horní Brusnice

Královéhradecký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 18.8.2017
Jiri Matejicek (Vlastní dílo) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], prostřednictvím Wikimedia Commons
Horní Brusnice (440 obyvatel) leží v Královéhradeckém kraji, v ORP Dvůr Králové. V letech 2015 až 2016 realizovala obec řadu opatření ku zlepšení odpadového hospodářství.

V Horní Brusnici se do barevných kontejnerů třídí papír, plasty a sklo. V roce 2016 se v části obce začaly plasty třídit do pytlů (obec si je sama sváží, díky tomu má lepší přehled o tom, kdo jak třídí). Bioodpady si většina domácností sama kompostuje. Svoz nebezpečného je zajištěn 2x ročně mobilním svozem. Celková produkce komunálních odpadů v obci je necelých 100 kg na 1 obyvatele. Přestože v roce 2015 obec nevykázala produkci bioodpadů, dosáhla recyklaci na úrovni přes 30 %. Údaje, viz tabulka:

  2015 2016 2015 2016
  (t) (t) (kg/ob) (kg/ob)
papír 0,68 0,94 1,5 2,2
sklo 6,71 5,03 15,3 11,6
plasty 5,06 7,94 11,5 18,4
bioodpad 0,20 0,18 0,5 0,4
směsný odpad 15,19 19,64 34,5 45,5
objemný odpad 9,88 0,00 22,5 0,0
         
úroveň recyklace 33,55% 41,79%    

Produkce jednotlivých typů odpadů je ovlivněna způsobem platby za odpady. Obyvatelé platí podle jejich množství, respektive objemu. To vedlo k tomu, že část směsného odpadu občané dávali do objemného odpadu. Díky osvětě, zavedení pytlového sběru plastů a vyhlášení Dne čisté obce se situace v roce 2016 zlepšila. Snížily se i náklady obce na odpady (zatímco v roce 2014 obec doplácela na odpadové hospodářství 135000 Kč, v roce 2016 to bylo jen 42000 Kč) a stoupl příjem od EKO-KOMU.

Zdroje informací

Webové stránky obce: http://www.hornibrusnice.cz/

Komunikace se starostou obce p. Jiřím Vojtíškem

Nominace na Odpadového Oskara

Obec je nominována na Odpadového Oskara v kategorii 1 za nejnižší produkci směsných komunálních odpadů v roce 2015 v Královéhradeckém kraji. Obec měla v roce 2015 také nejnižší produkci směsných odpadů v obcích do 1000 obyvatel celé ČR.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu