Odpadové hospodářství obce Horní Brusnice

Královéhradecký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 10.9.2020
Jiri Matejicek (Vlastní dílo) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], prostřednictvím Wikimedia Commons
Horní Brusnice (440 obyvatel) leží v Královéhradeckém kraji, v ORP Dvůr Králové. V letech 2015 až 2016 realizovala obec řadu opatření ku zlepšení odpadového hospodářství.

V Horní Brusnici se do barevných kontejnerů třídí papír, plasty a sklo. V roce 2016 se v části obce začaly plasty třídit do pytlů (obec si je sama sváží, díky tomu má lepší přehled o tom, kdo jak třídí). Bioodpady si většina domácností sama kompostuje. Svoz nebezpečného je zajištěn 2x ročně mobilním svozem. Celková produkce komunálních odpadů v obci je kolem 100 kg na 1 obyvatele. Přestože obec nevykázuje produkci bioodpadů, dosahuje recyklaci na úrovni přes 40 %. Údaje, viz tabulka:

  2015 2016 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 1,5 2,2 8,5 9,2
sklo 15,3 11,6 14,0 16,3
plasty 11,5 18,4 23,6 24,5
bioodpad 0,5 0,4 0 0
směsný odpad 34,5 45,5 59,3 61,9
objemný odpad 22,5 0 0 0
         
úroveň recyklace  33,55 %   41,79 % 43,71 % 44,7 %

Produkce jednotlivých typů odpadů je ovlivněna způsobem platby za odpady. Obyvatelé platí podle jejich množství, respektive objemu. To vedlo k tomu, že část směsného odpadu občané dávali do objemného odpadu. Díky osvětě, zavedení pytlového sběru plastů a vyhlášení Dne čisté obce se situace v roce 2016 zlepšila. Snížily se i náklady obce na odpady (zatímco v roce 2014 obec doplácela na odpadové hospodářství 135000 Kč, v roce 2016 to bylo jen 42000 Kč) a stoupl příjem od EKO-KOMU. Úroveň recyklace obec zvýšila i v roce 2018.

Zdroje informací

Webové stránky obce: http://www.hornibrusnice.cz/

Komunikace se starostou obce p. Jiřím Vojtíškem

 

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: