Odpadové hospodářství obce Horní Maršov

Královéhradecký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 10.9.2020
Fried Marek (Vlastní dílo) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], prostřednictvím Wikimedia Commons
Obec Horní Maršov (cca 1000 obyvatel) vykazuje dlouhodobě nízkou produkci směsného odpadu a vysoké úrovně recyklace. Za tyto výsledky ji byl obci udělen Odpadový Oskar. Gratulujeme.

V obci Horní Maršov je zaveden známkový systém placení za směsné odpady (podle velikosti nádoby a frekvence svozu, je možné zakoupit i jednorázovou známku), případně lze odpady odložit za poplatek na sběrném místě (v obci ho nazvali „Očistné centrum“, provozuje ho soukromá firma). Poplatek v roce 2016 činí i s 21 % DPH 3,63 Kč/kg. Podobně se platí i za odložení objemného odpadu.

Kontejnery na tříděný sběr obec nemá. Plasty a nápojové kartony se v obci třídí do pytlů (pytel na plasty si domácnosti kupují v ceně 5 Kč/ks), sklo je možné odložit v tašce či krabici, papír je třeba svázat do balíku. Materiály se odkládají vedle popelnic, je ale možné je odvézt spolu s jinými věcmi (elektroodpady, baterie, nebezpečné odpady, zbytky léků, kovy, bioodpad, textil pro Diakonii Broumov) do očistného centra (to je otevřeno 4 dny v týdnu).

Údaje o produkci jednotlivých druhů odpadu shrnuje následující tabulka (v produkci směsného odpadu je zahrnut i objemný odpad):

  2014 2015 2016 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
Papír 27,6 21,5 26,3 22,6 17,1
Plasty 6,9 6,3 6,2 6,2 9,8
Sklo 14,9 14,3 15,9 26,9 14,9
Kovy 31,5 17,7 13,0 15,7 6,6
Bioodpady     23,9 35,9 37,3
Směsný odpad 78,4 77,6 75,1 89,5 89,1
           
Úroveň třídění (%) 50,6 43,2 53,2 54,5 49,0

Zdroje informací

Webové stránky obce: http://www.hornimarsov.cz/
E-mailová komunikace s p. Ing. Petrem Skalským, tajemníkem OÚ
Stránky provozovatele očistného centra, kterým je S-firma: http://www.s-firma.cz/provozovny

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: