Odpadové hospodářství obce Hýskov

Středočeský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 17.9.2019
www.obechyskov.cz
Hýskov (1806 obyvatel k 1. 1. 2018) je obec Středočeského kraje asi 4 km od Berouna. Obci byl udělen Odpadový Oskar v kategorii 1. Obec měla v roce 2018 ve Středočeském kraji nejnižší produkci směsného odpadu ve skupině sídel od 1001 do 5000 obyvatel. Gratulujeme.

Systém odpadového hospodářství

V obci se třídí papír, plasty, sklo, kovy, textil a bioodpad. Obec má sběrné místo pro odpady, kde lze každé pondělí odevzdat též použité rostlinné oleje (v PET láhvi), elektroodpady, větší množství bioodpadů a kovy. Do kontejnerů se třídí papír, sklo a textil, plasty a kovy se třídí do pytlů. Efektivity využití pytlů na plasty je zajištěna tím, že zdarma domácnosti dostávají jen určitý počet pytlů, zbytek si kupují (50 Kč/ks). Objemné a nebezpečné odpady se sváží mobilně, 2x ročně.

Směsný komunální odpad se v obci sváží každý týden. V obci funguje tzv. známkový systém, to znamená, že domácnosti platí pouze za přistavené nádoby (65 Kč/ks). Významný pokles produkce směsného odpadu v roce 2018 může být způsoben i metodou rozpočítávání váhy odpadu na základě objemu svezených nádob (došlo ke změně svozové firmy). V obcích, kde se platí za odpad podle skutečné produkce, jsou popelnice obvykle těžší než v obcích svážených pravidelně. V každém případě má ale obec produkci směsného odpadu dlouhodobě nízkou, jednu z nejnižších ve Středočeském kraji i celé ČR.

Produkce komunálních odpadů v roce 2016 a 2018:

  2016 2018
  (kg/ob) (kg/ob)
papír 5,8 6,8
plasty 9,3 6,3
sklo 14 10,4
kovy   2,8
textil 1,8 3,1
bioodpad   5,6
směsný odpad 84,3 47,5
objemný odpad 1,9 2,4
     
úroveň recyklace (%) 26,4 41,2

Obec vykazuje velmi nízkou celkovou produkci odpadů a velmi nízké náklady na odpadové hospodářství. V roce 2018 to bylo cca 520 Kč na 1 obyvatele.

Zdroje Informací:

Web obce: https://www.obechyskov.cz/odpady

Roční hlášení o produkci odpadů, která nám poskytla obec.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha