Odpadové hospodářství obce Hýskov

Středočeský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 29.9.2020
www.obechyskov.cz
Hýskov (cca 1800 obyvatel) je obec Středočeského kraje asi 4 km od Berouna. Obci byl udělen Odpadový Oskar v kategorii 1. Obec má jednu z nejnižších produkcí směsného odpadu ve skupině sídel od 1001 do 5000 obyvatel v kraji i v ČR. Gratulujeme.

Systém odpadového hospodářství

V obci se třídí papír, plasty, sklo, kovy, textil a bioodpad. Obec má sběrné místo pro odpady, kde lze každé pondělí odevzdat též použité rostlinné oleje (v PET láhvi), elektroodpady, větší množství bioodpadů a kovy. Do kontejnerů se třídí papír, sklo a textil, plasty a kovy se třídí do pytlů. Efektivity využití pytlů na plasty je zajištěna tím, že zdarma domácnosti dostávají jen určitý počet pytlů, zbytek si kupují (50 Kč/ks). Objemné a nebezpečné odpady se sváží mobilně, 2x ročně.

Směsný komunální odpad se v obci sváží každý týden. V obci funguje tzv. známkový systém, to znamená, že domácnosti platí pouze za přistavené nádoby (65 Kč/ks). Významný pokles produkce směsného odpadu v roce 2018 může být způsoben i metodou rozpočítávání váhy odpadu na základě objemu svezených nádob (došlo ke změně svozové firmy). V obcích, kde se platí za odpad podle skutečné produkce, jsou popelnice obvykle těžší než v obcích svážených pravidelně. V každém případě má ale obec produkci směsného odpadu dlouhodobě nízkou, jednu z nejnižších ve Středočeském kraji i celé ČR.

Tabulka: Produkce komunálních odpadů v obci

  2016 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 5,8 6,8 11,3
plasty 9,3 6,3 7,4
sklo 14 10,4 21,0
kovy   2,8  
textil 1,8 3,1 4,8
bioodpad   5,6 5,1
směsný odpad 84,3 47,5 56,8
objemný odpad 1,9 2,4 1,1
       
úroveň třídění (%) 26,4 41,2 46,3

Obec vykazuje velmi nízkou celkovou produkci odpadů a velmi nízké náklady na odpadové hospodářství. V roce 2018 to bylo cca 520 Kč na 1 obyvatele.

Zdroje Informací:

Web obce: https://www.obechyskov.cz/odpady

Roční hlášení o produkci odpadů, která nám poskytla obec.

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: