en ru

Odpadové hospodářství obce Kvítkov

Liberecký kraj, Kvítkov | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 18.8.2017
Pohled na obec
Poskytnuto obcí
Obec Kvítkov je malá obec v Libereckém kraji, kde žije asi 230 obyvatel. V roce 2014 měla tato obec nejnižší produkci směsného odpadu v celém kraji (47,1 kg/ob). Průměrný obyvatel zde za den  vyprodukoval pouze 1,68 litru odpadu, resp. takový objem popelnice byl vyvezen (průměr je asi 4 litry).

Systém odpadového hospodářství

V Kvítkově se do barevných kontejnerů třídí papír, PET láhve, sklo (2 hnízda) a textil. Svoz nebezpečného a objemného odpadu je zajištěn 2x ročně mobilním svozem. Údržbu zeleně si obec zajišťuje sama pracovníkem na veřejně prospěšné práce. Je dohodnutá s místním zemědělcem a materiál z údržby zeleně dává na jeho kompost. Domácnosti si bioodpad většinou sami kompostují. V roce 2015, aby obec splnila požadavky Vyhlášky 321/2014 Sb. umístila u hřbitova kontejner na bioodpady rostlinného původu. Na obecním úřadě má kontejner třídění kovů.

Celková produkce komunálních odpadů v obci je necelých 100 kg na 1 obyvatele. Přestože v roce 2014 obec nevykázala produkci bioodpadů, dosáhla recyklaci na úrovni přes 35 %. Viz tabulka:

Druh odpadu

Produkce

2014

(t)

Produkce

2015

(t)

Produkce

2014

(kg/obyv.)

Produkce 2015

(kg/obyv.)

papír 2,668 2,364 11,6 10,4
PET láhve 2,443 2,689 10,6 11,8
sklo 2,741 1,743 11,9 7,6
popelnice (SKO) 10,833 12,375 47,1 54,3
bio   6,2   27,2
objemný odpad 2,08 10,34 9,0 45,4
úroveň recyklace (%) 37,8 36,4 37,8 36,4

Produkce jednotlivých typů odpadů je ovlivněna způsobem platby za odpady. Obyvatelé platí podle jejich množství, respektive objemu. V obci je zaveden známkový systém platby za popelnice. Domácnosti tedy platí za skutečně vyvezený počet popelnic. V roce 2014 bylo vyvezeno 934 popelnic o objemu 120 litrů, 84 popelnic o objemu 240 litrů a 8 popelnic o objemu 1100 litrů. Průměrná denní produkce odpadu v roce 2014 byla 1,68 litrů na 1 osobu, což je jedna z nejmenších produkcí v ČR vůbec.

Celkové náklady odpadového hospodářství obce v přepočtu na 1 obyvatele byly v roce 2014 535 Kč (nebezpečné odpady 73 Kč/ob, tříděný sběr 215 Kč/ob, směsný odpad 246 Kč/ob). Obec má nízké náklady na likvidaci směsného odpadu, náklady na tříděný sběr byly poměrně vysoké a to přibližně 6300 Kč na 1 tunu.

Zdroje informací

Webové stránky obce: http://www.kvitkov.cz

Program rozvoje obce Kvítkov: http://www.obcepro.cz/program-rozvoje-obce-641.pdf

E-mailová korespondence s obcí

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu