en ru

Odpadové hospodářství obce Kvítkov

Liberecký kraj, Kvítkov | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 28.6.2019
Pohled na obec
Poskytnuto obcí
Obec Kvítkov je malá obec v Libereckém kraji, kde žije asi 230 obyvatel. V roce 2014 měla tato obec nejnižší produkci směsného odpadu v celém kraji (47,1 kg/ob). Průměrný obyvatel zde za den  vyprodukoval pouze 1,68 litru odpadu, resp. takový objem popelnice byl vyvezen (průměr je asi 4 litry).

Systém odpadového hospodářství

V Kvítkově se do barevných kontejnerů třídí papír, PET láhve, sklo (2 hnízda) a textil. Svoz nebezpečného a objemného odpadu je zajištěn 2x ročně mobilním svozem. Údržbu zeleně si obec zajišťuje sama pracovníkem na veřejně prospěšné práce. Je dohodnutá s místním zemědělcem a materiál z údržby zeleně dává na jeho kompost. Domácnosti si bioodpad většinou sami kompostují. V roce 2015, aby obec splnila požadavky Vyhlášky 321/2014 Sb. umístila u hřbitova kontejner na bioodpady rostlinného původu. Na obecním úřadě má kontejner třídění kovů.

Celková produkce komunálních odpadů v obci je necelých 100 kg na 1 obyvatele. Přestože v roce 2014 obec nevykázala produkci bioodpadů, dosáhla recyklaci na úrovni přes 35 %. Viz tabulka:

Druh odpadu

Produkce

2014

(kg/ob)

Produkce

2015

(kg/ob)

Produkce

2018

(kg/ob)

papír 11,6 10,4 11,3
plasty 10,6 11,8 13,9
sklo 11,9 7,6 18,1
bioodpad 27,2 67,1
směsný odpad  47,1 54,3 82,7
objemný odpad 9,0 45,4 42,1
úroveň recyklace (%) 37,8 36,4 47,6

Produkce jednotlivých typů odpadů je ovlivněna způsobem platby za odpady. Obyvatelé platí podle jejich množství, respektive objemu. V obci je zaveden známkový systém platby za popelnice. Domácnosti tedy platí za skutečně vyvezený počet popelnic. V roce 2014 bylo vyvezeno 934 popelnic o objemu 120 litrů, 84 popelnic o objemu 240 litrů a 8 popelnic o objemu 1100 litrů. Průměrná denní produkce odpadu v roce 2014 byla 1,68 litrů na 1 osobu, což je jedna z nejmenších produkcí v ČR vůbec.

Celkové náklady odpadového hospodářství obce v přepočtu na 1 obyvatele byly v roce 2014 535 Kč (nebezpečné odpady 73 Kč/ob, tříděný sběr 215 Kč/ob, směsný odpad 246 Kč/ob). Obec má nízké náklady na likvidaci směsného odpadu, náklady na tříděný sběr byly poměrně vysoké a to přibližně 6300 Kč na 1 tunu.

Zdroje informací

Webové stránky obce: http://www.kvitkov.cz

Program rozvoje obce Kvítkov: http://www.obcepro.cz/program-rozvoje-obce-641.pdf

E-mailová korespondence s obcí

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha