Odpadové hospodářství obce Lány

Kraj Vysočina | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 1.10.2020
Lány, památná 700 let stará lípa
Milan Havel
Lány leží na jižním svahu Železných hor, asi 8 kiloměrů od Chotěboře. Pod obec spadá osada Suchá. Podle údajů na webu obce je zde trvale obydleno 22 domů, dalších 20 domů slouží pro rekraci. Obec v roce 2016 produkovala nejméně odpadů ze všech obcí v ČR.

Obec vykazuje dlouhodobě nízkou produkci směsných komunálních odpadů a vysokou úroveň recyklace (viz tabulka s údaji za rok 2016 a 2017). Směsný odpad (popelnice) se vyváží 1x za 14 dní. Podle sdělení starostky obce paní Nádvorníkové je domácnosti za tu dobu většinou ani nenaplní (domácnosti topí dřevem). Část rekreačních objektů nemá popelnice, ale odpady z obce odváží do místa svého bydliště. Podle sdělení svozové firmy, směsné odpady z obce jsou váženy (váha ve svozovém automobilu, vážení před a za obcí).

V obci je velké množství kontejnerů na tříděný sběr (papír, plasty, sklo bílé, sklo barevné). V přepočtu na 1 obyvatele má obec patrně jednu z nejhustších sítí na sběr papíru, skla a plastů v ČR. Tomu odpovídá i množství vytříděných surovin a příjem obce od EKO-KOMU (přes 500 Kč/ob/rok).

  2016 2016 2017 2017
  (t) (kg/ob) (t) (kg/ob)
papír 1,507 29,0 1,685 32,4
plast 3,629 69,8 4,52 86,9
sklo 2,574 49,5 3,194 61,4
nápojové kartony 0,119 2,3 0,119 2,3
směsný odpad 1,35 26,0 1,38 26,5
         
Recyklace 85 %   87 %  

Zdroje informací

Webové stránky obce: http://www.obeclany.estranky.cz/
I
nformace získané od starostky obce pí. Jarmily Nádvorníkové
Informace získané při návštěvě obce dne 8. 5 . 2018

Nominace na Odpadového Oskara

Obec Lány je nominována na Odpadového Oskara v kategorii 1. Obec měla v roce 2016 nejnižší produkci směsného odpadu mezi sídly do 1000 obyvatel a to nejen v Kraji Vysočina, ale i celé ČR. Obec dosahuje vysoké úrovně recyklace surovin. Gratulujeme.

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: