en ru

Odpadové hospodářství obce Malá Skála

Liberecký kraj, Malá Skála | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 27.9.2018
Převzato z obecního zpravodaje.
Malá Skála je středně velká obec, ležící v údolí řeky Jizery v Českém Ráji. Svoji dnešní podobu získala až v roce 1953, kdy došlo ke sloučení deseti menších obcí. Členitost obce neumožnila její plnou plynofikaci. Obec je turisticky vyhledávanou lokalitou s mnoha přírodními i sportovními příležitostmi. Malá Skála má již řadu let nejmenší produkci směsného odpadu v přepočtu na 1 obyvatele ze všech obcí od 1001 do 5000 obyvatel v Libereckém kraji.

Systém odpadového hospodářství

V Malé Skále se do barevných kontejnerů třídí papír, PET láhve, sklo bílé a barevné a rostlinný olej. Do pytlů se sbírají směsné plasty (mimo PET láhví) a nápojové kartony (celkem je v obci 9 sběrných hnízd). Textil lze odevzdat v rámci sběru použitého textilu. Zajištěn je i sběr elektroodpadů a kovů (obce nabízí i odvoz velkých elektrospotřebičů zdarma). Dvakrát ročně probíhá svoz objemného a nebezpečného odpadu. Bioodpady si mohou domácnosti sami kompostovat (obec začala v roce 2016 nabízet kompostéry) či odvézt do areálu Technických služeb (trávu i dřevní hmotu). Dřevo si obec štěpkuje a používá při údržbě obce. Směsný odpad se sváží v týdenním, čtrnáctidenním či kombinovaném intervalu. Domácnosti ke svozu směsného odpadu mají k dispozici nádoby, chataři dostávají pytle na odpad.

Obec má v obci zaveden místní poplatek ve výši 530 Kč a to od roku 2013. Obec má mírně nadprůměrný příjem za tříděný sběr. V roce 2014 to bylo 156111,50 Kč, což je přibližně 136 Kč na 1 obyvatele (průměr je asi 100 Kč). Celkové výdaje obce na odpadové hospodářství jsou spíše nadprůměrné. Je to dáno i tím, že v obci je hodně rekreačních objektů a že obec je turisticky velmi zajímavá lokalita.

Produkce vybraných odpadů v obci v letech 2014 až 2016

  2014 2015 2016
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 22,5 24,9 26,3
plasty 12,3 15,0 17,2
sklo 27,4 21,6 30,0
NK 1,3 1,1 1,9
textil 2,7 3,1 2,4
bio   1,3 43,8
směsný odpad 83,1 82,5 86,8
úroveň recyklace (%)  44,3 44,3 58,1

Zdroje informací:

Webové stránky obce, zpravodaj obce - http://www.mala-skala.cz

Informace od starosty obce p. Michala Rezlera

Nominace na odpadového Oskara:

Obec Malá Skála je nominována na Odpadového Oskara v kategorii 1 ve skupině obcí od 1001 do 5000 obyvatel. Obec má nejnižší produkci směsného komunálního odpadu z obcí od 1001 do 5000 obyvatel ze všech obcí Libereckého kraje, od kterých nám byly poskytnuty data.  

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu