Odpadové hospodářství obce Malá Skála

Liberecký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 10.9.2020
Převzato z obecního zpravodaje.
Malá Skála je středně velká obec, ležící v údolí řeky Jizery v Českém Ráji. Svoji dnešní podobu získala až v roce 1953, kdy došlo ke sloučení deseti menších obcí. Členitost obce neumožnila její plnou plynofikaci. Obec je turisticky vyhledávanou lokalitou s mnoha přírodními i sportovními příležitostmi. Malá Skála má již řadu let nejmenší produkci směsného odpadu v přepočtu na 1 obyvatele ze všech obcí od 1001 do 5000 obyvatel v Libereckém kraji. Obci bylo opakovaně uděleno ocenění Odpadový Oskar. Gratulujeme.

Systém odpadového hospodářství

V Malé Skále se do barevných kontejnerů třídí papír, PET láhve, sklo bílé a barevné a rostlinný olej. Do pytlů se sbírají směsné plasty (mimo PET láhví) a nápojové kartony (celkem je v obci 9 sběrných hnízd). Textil lze odevzdat v rámci sběru použitého textilu. Zajištěn je i sběr elektroodpadů a kovů (obce nabízí i odvoz velkých elektrospotřebičů zdarma). Dvakrát ročně probíhá svoz objemného a nebezpečného odpadu. Bioodpady si mohou domácnosti sami kompostovat (obec začala v roce 2016 nabízet kompostéry) či odvézt do areálu Technických služeb (trávu i dřevní hmotu). Dřevo si obec štěpkuje a používá při údržbě obce. Směsný odpad se sváží v týdenním, čtrnáctidenním či kombinovaném intervalu. Domácnosti ke svozu směsného odpadu mají k dispozici nádoby, chataři dostávají pytle na odpad.

Obec má v obci zaveden místní poplatek ve výši 530 Kč a to od roku 2013. Obec má mírně nadprůměrný příjem za tříděný sběr. V roce 2014 to bylo 156111,50 Kč, což je přibližně 136 Kč na 1 obyvatele (průměr je asi 100 Kč). Celkové výdaje obce na odpadové hospodářství jsou spíše nadprůměrné. Je to dáno i tím, že v obci je hodně rekreačních objektů a že obec je turisticky velmi zajímavá lokalita.

Tabulka: Produkce vybraných odpadů v obci

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 22,5 24,9 26,3 24,8 26,1 30,8
plasty 12,3 15,0 17,2 21,5 22,5 26,7
sklo 27,4 21,6 30,0 22,4 25,9 27,6
NK 1,3 1,1 1,9 1,2 1,0 1,1
textil 2,7 3,1 2,4 1,4 1,5 1,8
bio   1,3 43,8 48,9 44,6 49,5
směsný odpad 83,1 82,5 86,8 92,7 90,0 89,7
úroveň třídění (%)  44,3 44,3 58,1 56,8 58,6 51,1

Zdroje informací:

Webové stránky obce, zpravodaj obce - http://www.mala-skala.cz

Informace od starosty obce p. Michala Rezlera

 

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: