Odpadové hospodářství obce Martinice v Krkonoších

Liberecký kraj | Kauzy - Odpady
Sběrné místo v obci
Milan Havel
Obec Martinice v Krkonoších leží v Libereckém kraji, v okrese Semily, zde žije přibližně 610 obyvatel.Obec má zaveden známkový systém platby za odpady. Díky tomu má jednu z nejnižších produkcí směsného odpadu v Libereckém kraji. Proto byla oceněna Odpadovým Oskarem.

V obci se do kontejnerů třídí papír, PET láhve, sklo bílé, sklo barevné, kovy a rostlinné oleje. Ostatní plasty, nápojové kartony a plechovky se třídí do pytlů. V obci je také kontejner na textil, na obecním úřadě mají kontejnery na drobný elektroodpad a cartridge. Objemný a nebezpečný odpad se sváží mobilně. Bioodpady se vozí na komunitní kompostárnu (projekt DSO Jilemnicko).

Obce dosahuje nízké produkce směsného odpadu. Jedním z důvodu je, že zde mají zaveden tzv. známkový systém platby za odpady. Pro svoz směsného odpadu lze zakoupit určitý počet známek, přičemž ceny jsou stanoveny pro 1, 2, 5 či 10 svozů. Nejdražší jsou jednorázové svozy. Kdo nemá popelnici, si může zakoupit pytel na odpady o objemu 60 či 110 litrů nebo si zaplatit paušální poplatek a využívat velkoobjemový kontejner.

V následující tabulce uvádíme vybrané údaje o produkci odpadů v letech 2017 až 2019. Bioodpady vykazovány nejsou, protože to u komunitního kompostování bude možné až v roce 2021 (jde o množství cca 150 kg/ob). Až se započtou, bude obce bez problémů plnit cíle oběhového hospodářství dané novou legislativou v roce 2025 třídit 60 % komunálních odpadů.

Tabulka: Produkce komunálního odpadu v obci

  2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 3,1 3,4 5,2
sklo 14,5 18,0 14,2
plasty 12,1 12,5 13,1
směsný odpad 57,8 59,6 58,8
objemný odpad 40,6 38,9 40,4

Zdroje informací:

https://www.martinicevkrk.cz/

Informace poskytnuté starostou obce, návštěva obce v roce 2020

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: